I trimestri lõpp

2017-12-01 All day

I trimestri õppetöö kokkuvõtted, kokkuvõtvate hinnete panek.