Kooli üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed

HARIDUS- JA TEADUSMINITEERIUM

Munga 18, 50088 Tartu

Telefon 7350222

E-mail hm(at)hm.ee

HTM välishindamisosakonna eksperdi kontaktandmed Põhja piirkonnas (Tõnismägi 11, Tallinn)

Harjumaa: Piret Hiisjärv, Piret.Hiisjarv(at)hm.ee; mobiiltelefon 56876436; lauatelefon 735 4076