Logi sisse

Koolielu

Pedagoogid

 

Anne-Ly Erik anne-ly.erik(at)lagedi.edu.ee klassiõpetaja (lapsehoolduspuhkusel)
Eve Klävin eve.klavin(at)lagedi.edu.ee eesti keel, kirjandus, inglise keel
Harri Kõo harri.koo(at)lagedi.edu.ee

keemia, füüsika

Mai Laksberg  

kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus

Natalja Lavrova natalja.lavrova(at)lagedi.edu.ee

inglise keel

Pilvi Leemets pilvi.leemets(at)lagedi.edu.ee

õpiabirühma õpetaja, matemaatika

Tiina Mürgimäe tiina.murgimae(at)lagedi.edu.ee

kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus (lapsehoolduspuhkusel)

Tiina Ojabstein tiina.ojabstein(at)lagedi.edu.ee

logopeed, eesti keel

Silvi Paramonova silvi.paramonova(at)lagedi.edu.ee

vene keel

Sirje Piho sirje.piho(at)lagedi.edu.ee

ajalugu ja ühiskonnaõpetus

Tiina Puuste tiina.puuste(at)lagedi.edu.ee

klassiõpetaja

Pille Rask pille.rask(at)lagedi.edu.ee

kehaline kasvatus, inimeseõpetus

Katri Sild katri.sild(at)lagedi.edu.ee

klassiõpetaja

Helbe Sinimeri helbe.sinimeri(at)lagedi.edu.ee

pikapäevarühma õpetaja

Svetlana Soosalu svetlana.soosalu(at)lagedi.edu.ee

klassiõpetaja

Silja Tammeleht silja.tammeleht(at)lagedi.edu.ee

muusikaõpetus

Eda Tuvikene eda.tuvikene(at)lagedi.edu.ee

matemaatika

Pille Türner pille.tyrner(at)lagedi.edu.ee

bioloogia, geograafia, loodusõpetus

Merilin Uder merilin.uder(at)lagedi.edu.ee

sotsiaalpedagoog (lapsehoolduspuhkusel)

Timo Varblas timo.varblas(at)lagedi.edu.ee

töö- ja tehnoloogiaõpetus

Liisi Vesselov liisi.vesselov(at)lagedi.edu.ee

loovliikumine

Kaie Väinsalu kaie.vainsalu(at)lagedi.edu.ee

klassiõpetaja

Hannes Raimets hannes.raimets(at)lagedi.edu.ee

arvutiõpetus

Viivika Ojalill viivika.ojalill(at)lagedi.edu.ee

eripedagoog