Taotlusi 2018.–2019. õppeaastal Rae valla koolide 1. klassidesse saab esitada 10. veebruarist 31. märtsini 2019 e-teeninduses.

Koolikoha saamise eelduseks on lapse elukoht Rae vallas 2019. aasta 1. veebruari seisuga. See, milline kool lapsele määratakse, sõltub kooli õppekohtade arvust, arvestades oluliste asjaoludena sama pere teiste laste õppimist samas koolis, õpilase elukoha lähedust koolile ja vanemate soovidest.

Kelle elukoht on muutunud pärast 1. veebruari, need saavad esitada taotlusi alates 1. aprillist.

Koolikohta saab taotleda e-teeninduses: ARNO

Info koolikoha taotlemise kohta

 

Lagedi Koolil on oma koolivorm. Info koolivormi soetamise kohta leiate meie kooli kodulehelt: KOOLIVORM

  • Koolivormi eest tuleb tasuda vanemal.
  • Koolimütsi ja õpilaspäeviku saab 1. klassi õpilane kooli poolt kingituseks.

 

Tutvuge veel:

27. mail 2019 kell 17.00 toimub 1. klassi astuvate laste vanematele infotund, kus tutvustame kooli õppetöö korraldust, tugiteenuste võimalusi, pikapäevarühma ja huvitegevusega seonduvat.