Lagedi Kooli põhikooli õppekava lisad:

Lagedi Kooli põhikooli loov- ja uurimistöö koostamise juhend

Lagedi Kooli hindamisjuhend

Lagedi Kooli arenguvestluste läbiviimise kord

Lagedi Kooli HEV õppe korraldus (uuendamisel)