240_5003_OP_0_81

Reelika Auli reelika.auli(at)lagedi.edu.ee pikapäevarühma õpetaja
Eve Aunver eve.aunver(at)lagedi.edu.ee tantsuõpetaja
Anne-Ly Erik annely.erik(at)lagedi.edu.ee klassiõpetaja
Mai Laksberg  mai.laksberg(at)lagedi.edu.ee kunstiõpetus, käsitöö, kodundus
Natalja Lavrova natalja.lavrova(at)lagedi.edu.ee inglise keel
Pilvi Leemets pilvi.leemets(at)lagedi.edu.ee matemaatika, õpiabirühma õpetaja
Maris Lind maris.lind(at)lagedi.edu.ee eesti keel, kirjandus
Elve Luik elve.luik(at)lagedi.edu.ee keemia, füüsika
Tiina Mürgimäe tiina.murgimae(at)lagedi.edu.ee kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus (lapsehoolduspuhkusel)
Tiina Ojabstein tiina.ojabstein(at)lagedi.edu.ee logopeed, eesti keel, rahvatantsu õpetaja
Viivika Ojalill viivika.ojalill(at)lagedi.edu.ee eripedagoog
Silvi Paramonova silvi.paramonova(at)lagedi.edu.ee vene keel
Sirje Piho sirje.piho(at)lagedi.edu.ee ajalugu ja ühiskonnaõpetus
Tiina Puuste tiina.puuste(at)lagedi.edu.ee klassiõpetaja
Hannes Raimets hannes.raimets(at)lagedi.edu.ee arvutiõpetus
Pille Rask pille.rask(at)lagedi.edu.ee kehaline kasvatus, inimeseõpetus
Katri Sild katri.sild(at)lagedi.edu.ee klassiõpetaja
Helbe Sinimeri helbe.sinimeri(at)lagedi.edu.ee pikapäevarühma õpetaja
Mari Soone mari.soone(at)lagedi.edu.ee muusikaõpetus
Svetlana Soosalu svetlana.soosalu(at)lagedi.edu.ee klassiõpetaja, inglise keel
Eda Tuvikene eda.tuvikene(at)lagedi.edu.ee matemaatika
Pille Türner pille.tyrner(at)lagedi.edu.ee bioloogia, geograafia, loodusõpetus
Merilin Uder merilin.uder(at)lagedi.edu.ee sotsiaalpedagoog
Kaie Väinsalu kaie.vainsalu(at)lagedi.edu.ee klassiõpetaja, õpiabirühma õpetaja