240_5003_OP_0_81

 

Anne-Ly Erik annely.erik(at)lagedi.edu.ee klassiõpetaja
Elve Luik elve.luik(at)lagedi.edu.ee keemia, füüsika, matemaatika
Eve Aunver eve.aunver(at)lagedi.edu.ee tantsuõpetaja
Hannes Raimets hannes.raimets(at)lagedi.edu.ee arvutiõpetus
Helen Atspool helen.atspool(at)lagedi.edu.ee kunstiõpetus, käsitöö, kodundus
Helbe Sinimeri helbe.sinimeri(at)lagedi.edu.ee pikapäevarühma õpetaja
Kaie Väinsalu kaie.vainsalu(at)lagedi.edu.ee klassiõpetaja, õpiabirühma õpetaja
Katri Sild katri.sild(at)lagedi.edu.ee klassiõpetaja
Mai Laksberg mai.laksberg(at)lagedi.edu.ee kunstiõpetus, käsitöö, kodundus (lapsehoolduspuhkusel)
Mari Soone mari.soone(at)lagedi.edu.ee muusikaõpetus
Maris Lind maris.lind(at)lagedi.edu.ee eesti keel, kirjandus
Merilin Uder merilin.uder(at)lagedi.edu.ee sotsiaalpedagoog
Natalja Lavrova natalja.lavrova(at)lagedi.edu.ee inglise keel
Pille Rask pille.rask(at)lagedi.edu.ee kehaline kasvatus, inimeseõpetus
Pille Türner pille.tyrner(at)lagedi.edu.ee bioloogia, geograafia, loodusõpetus
Pilvi Leemets pilvi.leemets(at)lagedi.edu.ee matemaatika, õpiabirühma õpetaja
Reelika Auli reelika.auli(at)lagedi.edu.ee pikapäevarühma õpetaja
Silvi Paramonova silvi.paramonova(at)lagedi.edu.ee vene keel
Sirje Piho sirje.piho(at)lagedi.edu.ee ajalugu ja ühiskonnaõpetus
Svetlana Soosalu svetlana.soosalu(at)lagedi.edu.ee klassiõpetaja, inglise keel
Tiina Mürgimäe tiina.murgimae(at)lagedi.edu.ee kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus (lapsehoolduspuhkusel)
Tiina Ojabstein tiina.ojabstein(at)lagedi.edu.ee logopeed, eesti keel, rahvatantsu õpetaja
Tiina Puuste tiina.puuste(at)lagedi.edu.ee klassiõpetaja
Viivika Ojalill viivika.ojalill(at)lagedi.edu.ee eripedagoog