Õppenõukogu tööplaan 2020/2021

Kuupäev Teema Koosoleku vorm
15.10.2020 Dokument: HEV õppe koorraldamine Lagedi Koolis; 8. klassi loovtööde teemade ja juhendajate kinnitamine; II poolaasta tööplaan. Õppenõukogu
03.12.2020 I trimestri õppetulemuste kokkuvõtted, tugimeetmete määramine. Õppenõukogu
05.01.2021 Kooli dokumentide ülevaatamine, uuendamine. Õppenõukogu
04.03.2021 II trimestri õppetulemuste kokkuvõtted, tugimeetmete määramine; eksamikomisjonide kinnitamine. Õppenõukogu
27.05.2021 1.-8. klassi lõpetamine, üleviimine järgmisesse klassi ja täiendava õppetöö määramine; 9. klassi õppetöö kokkuvõte, täienedav õppetöö. Õppenõukogu
14.06.2021 Täiendava õppetöö tulemused ja klasside lõpetamine (klassijuhatajad) 

Põhikooli lõpetamine, eksamite tulemused (klassijuhataja)

2020/2021 põhieesmärkide täitmisest, kokkuvõte õppeaastast, huvitegevusest, tugiteenustest (direktor, õppejuht, huvijuht, HEVKO, ainekomisjonide esimehed)

Uue õppeaasta eesmärkide püstitamine (direktor)

2021/2022 õppeaasta üldtööplaan

Õppenõukogu
27.08.2021 2019/2020 õppeaasta lõpetamine (klassijuhataja)2020/2021 õppeaasta põhieesmärkide vastuvõtmine ja üldtööplaani kinnitamine (direktor) Õppenõukogu