Õppenõukogu tööplaan 2018/2019

Kuupäev Teema Koosoleku vorm
22.10.2018 1. klassi kooli sisseelamine, 5. ja 7. klassi õppimine, 9. klassi õppimine, uued töötajad, 8. klassi loovtööde teemade ja juhendajate kinnitamine, aine- ja huviringide töö, õppedokumentide üleviimine STUUDIUMi keskkonda Õppenõukogu
03.12.2018 I trimestri õppetulemuste kokkuvõtted, tugimeetmete määramine Õppenõukogu
25.02.2019 Kooli dokumentatsioon, I poolaasta kokkuvõte eesmärkide täitmisest Õppenõukogu
04.03.2019 II trimestri õppetulemuste kokkuvõtted, tugimeetmete määramine Õppenõukogu
28.05.2019 9. klassi õppetöö kokkuvõte, täinedav õppetöö Õppenõukogu
05.06.2019 1.-8. klassi lõpetamine, üleviimine järgmisesse klassi ja täiendava õppetöö määramine Õppenõukogu
18.06.2019 Täiendava õppetöö tulemused ja klasside lõpetamine

Põhikooli lõpetamine

2018/2019 põhieesmärkide täitmisest, kokkuvõte õppeaastast, huvitegevusest, tugiteenustest (direktor, õppejuht, huvijuht, sots.pedagoog, ainekomisjonide esimehed)

Uue õppeaasta eesmärkide püstitamine

2018/2019 õppeaasta üldtööplaan

Õppenõukogu
29.08.2019 2018/2019 õppeaasta lõpetamine

2019/2020 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine (direktor)

Õppenõukogu