Õppenõukogu tööplaan 2022/2023

Kuupäev Teema Koosoleku vorm
September 8. klassi loovtööde teemade ja juhendajate esitamine Õppenõukogu
Oktoober 8. klassi loovtööde teemade ja juhendajate kinnitamine

1. klassi kooli sisseelamine, 5. ja 7. klassi õppimine, 9. klassi õppimine, uued töötajad

Individuaalsed vestlused
Detsember I trimestri õppe tulemuste kokkuvõtted, tugimeetmete määramine Õppenõukogu
Märts II trimestri õppe tulemuste kokkuvõtted, tugimeetmete määramine Õppenõukogu
Mai 9. klassi õppetöö kokkuvõte, täiendav õppetöö Õppenõukogu
Mai 1.-8. klassi lõpetamine, üleviimine järgmisesse klassi ja täiendava õppetöö määramine (Klassijuhatajad) Õppenõukogu
Juuni Täiendava õppetöö tulemused ja klasside lõpetamine (klassijuhatajad)

Põhikooli lõpetamine (klassijuhataja)

2022/2023 põhieesmärkide täitmisest, kokkuvõte õppeaastast, huvitegevusest, tugiteenustest (direktor, õppejuht, huvijuht, sots.pedagoog, ainekomisjonide esimehed)

Uue õppeaasta eesmärkide püstitamine (direktor)

2023/2024 õppeaasta üldtööplaan

Õppenõukogu
August 2022/2023 õppeaasta lõpetamine (klassijuhataja)

2023/2024 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine (direktor)

Õppenõukogu