Õppenõukogu tööplaan 2019/2020

Kuupäev Teema Koosoleku vorm
21.10.2019 1. klassi kooli sisseelamine, 5. ja 7. klassi õppimine, 9. klassi õppimine, uued töötajad, 8. klassi loovtööde teemade ja juhendajate kinnitamine, aine- ja huviringide töö Õppenõukogu
03.12.2019 I trimestri õppetulemuste kokkuvõtted, tugimeetmete määramine Õppenõukogu
02.01.2020 Kooli dokumentatsioon, I poolaasta kokkuvõte eesmärkide täitmisest Õppenõukogu
27.02.2020 II trimestri õppetulemuste kokkuvõtted, tugimeetmete määramine Õppenõukogu
27.05.2020 9. klassi õppetöö kokkuvõte, täinedav õppetöö Õppenõukogu
02.06.2020 1.-8. klassi lõpetamine, üleviimine järgmisesse klassi ja täiendava õppetöö määramine (Klassijuhatajad) Õppenõukogu
16.06.2020 Täiendava õppetöö tulemused ja klasside lõpetamine (klassijuhatajad)

Põhikooli lõpetamine (klassijuhataja)

2019/2020 põhieesmärkide täitmisest, kokkuvõte õppeaastast, huvitegevusest, tugiteenustest (direktor, õppejuht, huvijuht, sots.pedagoog, ainekomisjonide esimehed)

Uue õppeaasta eesmärkide püstitamine (direktor)

2020/2021 õppeaasta üldtööplaan

Õppenõukogu
27.08.2020 2019/2020 õppeaasta lõpetamine (klassijuhataja)

2020/2021 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine (direktor)

Õppenõukogu