Ainekavad – LOODUS- JA REAALAINED

 • [showhide type=”links” more_text=”Matemaatika 1.-9. klass” less_text=”Matemaatika 1.-9. klass”]
  Matemaatika 1.-9. klass

  [/showhide]
 • [showhide type=”links2″ more_text=”Loodusõpetus 1.-6 klass” less_text=”Loodusõpetus 1.-6 klass”]
  Loodusõpetus 1.-6 klass

  [/showhide]
 • [showhide type=”links3″ more_text=”Loodusõpetus 7. klass” less_text=”Loodusõpetus 7. klass”]
  Loodusõpetus 7. klass

  [/showhide]
 • [showhide type=”links4″ more_text=”Bioloogia 7-9. klass” less_text=”Bioloogia 7-9. klass”]
  Bioloogia 7-9. klass

  [/showhide]
 • [showhide type=”links5″ more_text=”Geograafia 7-9. klass” less_text=”Geograafia 7-9. klass”]
  Geograafia 7-9. klass

  [/showhide]
 • [showhide type=”links6″ more_text=”Keemia 8.- 9. klass” less_text=”Keemia 8.- 9. klass”]
  Keemia 8.- 9. klass

  [/showhide]
 • [showhide type=”links7″ more_text=”Füüsika 8.-9. klass” less_text=”Füüsika 8.-9. klass”]
  Füüsika 8.-9. klass

  [/showhide]

Ainekavad – SOTSIAAL- JA HUMANITAARAINED

 • [showhide type=”links8″ more_text=”Ajalugu 5.-9. klass ja ühiskonnaõpetus 6. ja 9. klass” less_text=”Ajalugu 5.-9. klass ja ühiskonnaõpetus 6. ja 9. klass”]
  Ajalugu 5.-9. klass ja ühiskonnaõpetus 6. ja 9. klass

  [/showhide]
 • [showhide type=”links9″ more_text=”Eesti keel 1.-9. klass ja kirjandus 5.-9. klass” less_text=”Eesti keel 1.-9. klass ja kirjandus 5.-9. klass”]
  Eesti keel 1.-9. klass ja kirjandus 5.-9. klass

  [/showhide]
 • [showhide type=”links10″ more_text=”Inglise keel 2.-9. klass” less_text=”Inglise keel 2.-9. klass”]
  Inglise keel 2.-9. klass

  [/showhide]
 • [showhide type=”links11″ more_text=”Vene keel 6.-9. klass” less_text=”Vene keel 6.-9. klass”]
  Vene keel 6.-9. klass

  [/showhide]
 • [showhide type=”links12″ more_text=”Inimeseõpetus 2.-8. klass” less_text=”Inimeseõpetus 2.-8. klass”]
  Inimeseõpetus 2.-8. klass

  [/showhide]

Ainekavad – OSKUSAINED

 • [showhide type=”links13″ more_text=”Kunsti- ja tööõpetus 1.-3. klass ja kunstiõpetus 4.-9. klass” less_text=”Kunsti- ja tööõpetus 1.-3. klass ja kunstiõpetus 4.-9. klass”]
  Kunsti- ja tööõpetus 1.-3. klass ja kunstiõpetus 4.-9. klass

  [/showhide]
 • [showhide type=”links14″ more_text=”Käsitöö ja kodundus 4.-9. klass” less_text=”Käsitöö ja kodundus 4.-9. klass”]
  Käsitöö ja kodundus 4.-9. klass

  [/showhide]
 • [showhide type=”links15″ more_text=”Töö- ja tehnoloogiaõpetus 4.-9. klass” less_text=”Töö- ja tehnoloogiaõpetus 4.-9. klass”]
  Töö- ja tehnoloogiaõpetus 4.-9. klass

  [/showhide]
 • [showhide type=”links16″ more_text=”Muusikaõpetus 1.-9. klass” less_text=”Muusikaõpetus 1.-9. klass”]
  Muusikaõpetus 1.-9. klass

  [/showhide]
 • [showhide type=”links17″ more_text=”Liikumisõpetus 1.-9. klass” less_text=”Liikumisõpetus 1.-9. klass”]
  Liikumisõpetus 1.-9. klass

  [/showhide]

Ainekavad – VALIKAINED

 • [showhide type=”links18″ more_text=”Digiõpetus 3.-6. ja 8. klass” less_text=”Digiõpetus 3.-6. ja 8. klass”]
  Digiõpetus 3.-6. ja 8. klass

  [/showhide]