ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ PÕHIEESMÄRGID 2022/2023 ÕA

Eesmärgid:

Kultuuriliste traditsioonide väärtustamine ja hoidmine

Õpitud teadmiste ja oskuste toetamine

Ainekomisjonide vaheline koostöö ja ainete lõiming