ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ PÕHIEESMÄRGID 2020/2021 ÕA

  • Digiõppevõimaluste rakendamine ja digipädevuste arendamine
  • Õpilaste individuaalse arengu toetamine
  • Koolipere ettevalmistamine KIVA programmiga liitumiseks
  • Kooli arengukava 2021-2026