ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ PÕHIEESMÄRGID 2019/2020 ÕA

  •  Digiõppevõimaluste rakendamine õppetöös, õpetajate koolitused
  •  Meeskonnatöö võtete kasutamine ja rakendamine õppetöös ja õpetajate koostöös
  •  Kooli 235 juubeli ettevalmistused, almanahhi koostamine
  •  Kodu kui kooli partner – koostöö tugevdamine kaasates hoolekogu

Lagedi Kooli üldtööplaan 2019/2020 õppeaastal