I klass Anne-Ly Erik
II klass Katri Sild
III A klass Aappo Jämsä
III B klass Merilyn Saarkoppel
IV klass Kaie Väinsalu
V A klass Helen Atspool
V B klass Tiina Janson
VI klass Elve Luik
VII klass Svetlana Soosalu
VIII klass Pille Türner
IX klass Maris Lind