I A klass Katerina Oks
I B klass Kersti Kärner
II klass Kaie Väinsalu
III A klass Helen Atspool
III B klass Anne-Ly Erik
IV klass Katri Sild
V klass Svetlana Soosalu
VI klass Pille Türner
VII klass Maris Lind
VIII klass Tiina Ojabstein
IX klass Pille Rask