I A klass Katrin Betlem
I B klass Signe Helstein
II A klass Aappo Jämsä
II B klass Ehtela Sädem
III A klass Kaie Väinsalu
III B klass Reelika Auli
III-IV väikeklass Margret Alexandra Aljasmäe
IV klass Anne-Ly Erik
V klass Eva Koppen
VI A klass Pille Türner
VI B klass Maris Malva
VII klass Janne Schasmin
VIII A klass Pille Rask
VIII B klass Tiina Janson
IX klass Elve Mäekivi