I klass Kaie Väinsalu
I B klass Reelika Auli
I-II väikeklass Margret Alexandra Aljasmäe
II klass Anne-Ly Erik
III klass Katri Sild
IV A klass Aappo Jämsä
IV B klass Maris Malva
V klass Nadezda Lesik
VI A klass Helen Atspool
VI B klass Tiina Janson
VII klass Elve Mäekivi
VIII klass Svetlana Soosalu
IX klass Carmen Pilve