I klass Anne-Ly Erik
II klass Katri Sild
III A klass Aappo Jämsä
III B klass Maris Malva
IV klass Kaie Väinsalu
V A klass Helen Atspool
V B klass Tiina Janson
VI klass Elve Luik
VII klass Svetlana Soosalu
VIII klass Carmen Pilve
IX klass Maris Lind