I A klass Merli Seli
I B klass, I C klass Anne-Ly Erik
II A klass Katrin Betlem
II B klass Signe Helstein
III A klass Aappo Jämsä
III B klass Ehtela Sädem
IV-V väikeklass Margret Alexandra Aljasmäe
IV A klass Kaie Väinsalu
IV B klass Reelika Auli
V klass Olesja Balandina
VI klass Eva Koppen
VII klass Pille Türner
VIII klass Janne Schasmin
IX A klass Pille Rask
IX B klass Katrin Vadi
IX C klass Pille Rask/Katrin Vadi