I klass Katri Sild
II A klass Katerina Oks
II B klass Kersti Kärner
III klass Kaie Väinsalu
IV A klass  Helen Atspool
IV B klass Anne-Ly Erik
V klass Elve Luik
VI klass Svetlana Soosalu
VII klass Pille Türner
VIII klass Maris Lind
IX klass Tiina Ojabstein