Lagedi Kooli õpilasesindus S.I.L.M on õpilaskonna vabatahtlik esindus, mis juhindub oma tegevuses õpilasesinduse ja Lagedi Kooli põhimäärustest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.

Õpilasesinduse eesmärk on:

  • esindada õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;
  • rikastada koolielu läbi erinevate tegevuste ja ettevõtmiste;
  • järgida ja edendada kooli traditsioone;
  • pakkuda lahendusi õpilaste probleemidele;
  • toetada õpilaste erinevaid algatusi koolikeskkonnas.

 

Juhatus:

Krislin Klemm president krislin.klemm11(at)gmail.com
Elina Petron asepresident elina.petron(at)gmail.com
Karin Eiland meedia osakonna juhataja rommyee(at)gmail.com
Elina Petron ürituste osakonna juhataja elina.petron(at)gmail.com
Taave Prööm Protokollija taavetaave(at)hot.ee

 

Liikmed:

Mirje Peramets
Marek Eesaru
Ketlin Lepistu
Arthur Prits
Kaur Kaaret