Lagedi Kooli õpilasesindus on õpilaskonna vabatahtlik esindus, mis juhindub oma tegevuses õpilasesinduse ja Lagedi Kooli põhimäärustest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.

Õpilasesinduse eesmärk on:

  • esindada õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;
  • rikastada koolielu läbi erinevate tegevuste ja ettevõtmiste;
  • järgida ja edendada kooli traditsioone;
  • pakkuda lahendusi õpilaste probleemidele;
  • toetada õpilaste erinevaid algatusi koolikeskkonnas.

Õpilasesinduse e-maili aadress on: opilasesindus@lagedi.edu.ee

Õpilasesindus on leitav ka Facebookist: Lagedi Kooli Õpilasesindus ning Instagramist: lagedioe

Juhatus:

Krislin president krislin.k(at)lagedi.edu.ee
Ketlin asepresident ketlin.l(at)lagedi.edu.ee
Kersti meedia osakonna juhataja kersti.l(at)lagedi.edu.ee
Karin ürituste osakonna juhataja karin.e(at)lagedi.edu.ee
Ametikoht täitmata protokollija

Liikmed:

5A

Kristjan
Gerli
Eva

5B
Timo
Kadri-Ann

6
Hanna-Maris
Annika

7
Oliver
Marek

8
Lisete
Cärol
Elina