Lagedi Kooli õpilasesindus on õpilaskonna vabatahtlik esindus, mis juhindub oma tegevuses õpilasesinduse ja Lagedi Kooli põhimäärustest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.

Õpilasesinduse eesmärk on:

  • esindada õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;
  • rikastada koolielu läbi erinevate tegevuste ja ettevõtmiste;
  • järgida ja edendada kooli traditsioone;
  • pakkuda lahendusi õpilaste probleemidele;
  • toetada õpilaste erinevaid algatusi koolikeskkonnas.

Õpilasesinduse e-maili aadress on: opilasesindus@lagedi.edu.ee

Õpilasesindus on leitav ka Facebookist: Lagedi Kooli Õpilasesindus ning Instagramist: lagedioe

Juhatus:

Mirelle 8.A kl president mirelle.s@lagedi.edu.ee
Kristjan 8.A kl asepresident kristjan.u@lagedi.edu.ee
meedia osakonna juhataja
Marie ja Nora 6.A kl ürituste osakonna juhataja marie.i@lagedi.edu.ee; nora.o@lagedi.edu.ee
Karmen 8.B kl protokollija karmen.p@lagedi.edu.ee

Liikmed:

5: Nelli, Ilaria

6A: Annabel

6B: Arete Rea, Grete-Liis

7: Lisette

8A: Eva, Gerli Karolin

8B: Birgit

9: Peter-Robin, Andro, Kristian-Sander