Lagedi Kooli õpilasesindus on õpilaskonna vabatahtlik esindus, mis juhindub oma tegevuses õpilasesinduse ja Lagedi Kooli põhimäärustest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.

Õpilasesinduse eesmärk on:

  • esindada õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;
  • rikastada koolielu läbi erinevate tegevuste ja ettevõtmiste;
  • järgida ja edendada kooli traditsioone;
  • pakkuda lahendusi õpilaste probleemidele;
  • toetada õpilaste erinevaid algatusi koolikeskkonnas.

Õpilasesindus on leitav ka Facebookist: Lagedi Kooli Õpilasesindus

Juhatus:

Kristjan 9.A kl president kristjan.u@lagedi.edu.ee
Eva 9.A kl asepresident eva.p@lagedi.edu.ee

Liikmed:

5: Gethe Merilin, Luukas Mihkel

6: Ilaria, Stefans

7: Richard, Arete Rea, Annabel, Grete-Liis

8: Lisette, Mattias, Elis

9A: Liisa, Mirelle

9B: Karmen, Karl Feliks, Isabelle