Lagedi Kooli õpilasesindus on õpilaskonna vabatahtlik esindus, mis juhindub oma tegevuses õpilasesinduse ja Lagedi Kooli põhimäärustest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.

Õpilasesinduse eesmärk on:

  • esindada õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;
  • rikastada koolielu läbi erinevate tegevuste ja ettevõtmiste;
  • järgida ja edendada kooli traditsioone;
  • pakkuda lahendusi õpilaste probleemidele;
  • toetada õpilaste erinevaid algatusi koolikeskkonnas.

Õpilasesinduse e-maili aadress on: opilasesindus@lagedi.edu.ee

Õpilasesindus on leitav ka Facebookist: Lagedi Kooli Õpilasesindus ning Instagramist: lagedioe

Juhatus:

Oliver 9. kl president oliver.u@lagedi.edu.ee
Timo 7.B kl asepresident timo.p@lagedi.edu.ee
Peter- Robin 8. kl meedia osakonna juhataja peter.r@lagedi.edu.ee
Kristjan 7.A kl ürituste osakonna juhataja kristjan.u@lagedi.edu.ee
Arete Rea 5.B kl protokollija arete.r@lagedi.edu.ee

Liikmed:

5A: Nora, Marie Liis, Annabel, Hanna

5B: Ester, Grete-Liis

6: Lisette, Dominic

7A: Eva, Mirelle, Gerli Karolin

7B: Karmen