Lagedi Kooli õpilasesindus S.I.L.M on õpilaskonna vabatahtlik esindus, mis juhindub oma tegevuses õpilasesinduse ja Lagedi Kooli põhimäärustest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.

Õpilasesinduse eesmärk on:

  • esindada õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;
  • rikastada koolielu läbi erinevate tegevuste ja ettevõtmiste;
  • järgida ja edendada kooli traditsioone;
  • pakkuda lahendusi õpilaste probleemidele;
  • toetada õpilaste erinevaid algatusi koolikeskkonnas.

 

Juhatus:

Krislin president krislin.k(at)lagedi.edu.ee
Elina asepresident elina.p(at)lagedi.edu.ee
Karin meedia osakonna juhataja karin.e(at)lagedi.edu.ee
Elina ürituste osakonna juhataja elina.p(at)lagedi.edu.ee
Taave Protokollija taave.p(at)lagedi.edu.ee

 

Liikmed:

Annika
Fredy
Oliver
Marek
Ketlin
Arthur
Kersti