Lagedi Kooli õpilasesindus on õpilaskonna vabatahtlik esindus, mis juhindub oma tegevuses õpilasesinduse ja Lagedi Kooli põhimäärustest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.

Õpilasesinduse eesmärk on:

  • esindada õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;
  • rikastada koolielu läbi erinevate tegevuste ja ettevõtmiste;
  • järgida ja edendada kooli traditsioone;
  • pakkuda lahendusi õpilaste probleemidele;
  • toetada õpilaste erinevaid algatusi koolikeskkonnas.

Õpilasesinduse e-maili aadress on: opilasesindus@lagedi.edu.ee

Õpilasesindus on leitav ka Facebookist: Lagedi Kooli Õpilasesindus ning Instagramist: lagedioe

Juhatus:

Ketlin 9. kl president ketlin.l@lagedi.edu.ee
Krislin 9. kl asepresident krislin.k@lagedi.edu.ee
Peter- Robin 7. kl meedia osakonna juhataja peter.r@lagedi.edu.ee
Kristjan 6A. kl Ürituste osakonna juhataja Kristjan.u@lagedi.edu.ee
Hanna-Maris 7. kl protokollija hanna.k@lagedi.edu.ee

Liikmed:

5A: Lisette, Lisanna

6A: Eva, Gerli Karolin, Mirelle, Franz, 

6B: Timo, Karmen, Bianca, Alessandro Jago, Kadri-Ann

8: Oliver, Marek

9: Lisete