Lagedi Koolis toimub rahvatantsuring.

Tants on üks vaimaid kunstiliike, mis annab mõnusa energialaengu ja positiivse meeleolu. Tantsuring võimaldab head füüsilist treeningut, sest tantsides saab keha väga mitmekülgset koormust. Tantsuringis arendatakse rütmitunnetust ja koordinatsiooni, õpitakse liikudes arvestama rühmaga, korrigeeritakse rühti ja saadakse juurde esinemisjulgust.

Lisaks esinemistele oma koolis ja vallas, osaleme ka suurel tantsupeol.