Eripedagoog Liina Malva

liina.malva(at)lagedi.edu.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Eripedagoogilise töö eesmärgid ja ülesanded:

Eripedagoogi põhilisteks ülesanneteks on märgata õpilaste hariduslikke erivajadusi, millest tulenevalt on tekkinud raskused mõnes õppeaines. Sellest tulenevalt pakub ta õpilastele vajaminevat tuge erinevate õppeainete omandamisel. Eripedagoog teeb pidevat sisulist koostööd õpilaste ja nende vanematega ning õpetajatega.

Õpilastega toimuvad nii individuaal- kui ka rühmatunnid, kus tulenevalt lapse vajadusest tegeldakse taju-, tähelepanu- ja keskendumisprotsessidega, mille eesmärgiks on omandada paremini erinevate õppeaine sisu. Olulise töölõigu hõlmab ka lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamine ning sõnavaraline töö.

Eripedagoog nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid. Koos püütakse leida lahendusi hariduslike erivajadustega õpilaste probleemidele ning neid rakendada.