HEV-koordinaator Ae Tihane

Tel. +372 5900 3149

hevkoordinaator(at)lagedi.edu.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel: E ja K

HEV koordinaatori töö põhimõtted

HEV-koordinaatori töö eesmärgiks on korraldada erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks koolisisest meeskonnatööd.

Koordinaator toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel. Teeb õpetajale, juhtkonnale ja lapsevanemale ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks. Selleks, et selgitada välja parimad võimalikud meetodid lapse õppe toetamiseks teeb HEV koordinaator tihedat koostööd õpetajate, tugispetsialistide ja lapsevanemaga ning vajadusel spetsialistidega väljastpoolt kooli.