240_5003_OP_0_81

 

Anne Kibuvits anne.kibuvits(at)lagedi.edu.ee abiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja
Anne-Ly Erik annely.erik(at)lagedi.edu.ee klassiõpetaja
Elve Luik elve.luik(at)lagedi.edu.ee keemia, füüsika, matemaatika
Eve Aunver eve.aunver(at)lagedi.edu.ee tantsuõpetaja
Helen Atspool helen.atspool(at)lagedi.edu.ee kunstiõpetus,tööõpetus, käsitöö, kodundus
Kaie Väinsalu kaie.vainsalu(at)lagedi.edu.ee klassiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja
Katerina Oks katerina.oks(at)lagedi.edu.ee klassiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja
Katri Sild katri.sild(at)lagedi.edu.ee klassiõpetaja
Kersti Kärner kersti.karner(at)lagedi.edu.ee klassiõpetaja
Mai Laksberg mai.laksberg(at)lagedi.edu.ee kunstiõpetus, käsitöö, kodundus (lapsehoolduspuhkusel)
Mari Soone mari.soone(at)lagedi.edu.ee muusikaõpetus
Marian Kullerkupp marian.kullerkupp(at)lagedi.edu.ee muusikaõpetaja
Maris Lind maris.lind(at)lagedi.edu.ee eesti keel, kirjandus
Merilin Uder merilin.uder(at)lagedi.edu.ee sotsiaalpedagoog
Mirjam Helena Rannarüütel mirjam.rannaruutel(at)lagedi.edu.ee loovliikumine
Nadežda Lesik nadezda.lesik(at)lagedi.edu.ee matemaatika- ja informaatikaõpetaja
Natalja Lavrova natalja.lavrova(at)lagedi.edu.ee inglise keel
Pille Rask pille.rask(at)lagedi.edu.ee kehaline kasvatus
Pille Türner pille.tyrner(at)lagedi.edu.ee bioloogia, geograafia, loodus- ja inimeseõpetus
Pilvi Leemets pilvi.leemets(at)lagedi.edu.ee õpiabirühma õpetaja
Reelika Auli reelika.auli(at)lagedi.edu.ee pikapäevarühma õpetaja
Silvi Paramonova silvi.paramonova(at)lagedi.edu.ee vene keel
Sirje Piho sirje.piho(at)lagedi.edu.ee ajalugu ja ühiskonnaõpetus
Svetlana Soosalu svetlana.soosalu(at)lagedi.edu.ee inglise ja vene keel
Tiina Mürgimäe tiina.murgimae(at)lagedi.edu.ee kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus (lapsehoolduspuhkusel)
Tiina Ojabstein tiina.ojabstein(at)lagedi.edu.ee logopeed, eesti keel, rahvatantsu õpetaja
Viivika Ojalill viivika.ojalill(at)lagedi.edu.ee eripedagoog