240_5003_OP_0_81

 

Anne Kibuvits anne.kibuvits(at)lagedi.edu.ee abiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja
Anneliis Salumae anneliis.salumae(at)lagedi.edu.ee abiõpetaja, raamatukoguhoidja
Anne-Ly Erik annely.erik(at)lagedi.edu.ee klassiõpetaja
Carmen Pilve carmen.pilve(at)lagedi.edu.ee matemaatika, informaatika
Ehtela Sädem ehtela.sadem(at)lagedi.edu.ee abiõpetaja
Elve Luik elve.luik(at)lagedi.edu.ee keemia, füüsika, matemaatika
Eve Aunver eve.aunver(at)lagedi.edu.ee tantsuõpetus
Hedi Kuhlap hedi.kuhlap(at)lagedi.edu.ee loovliikumine
Helen Atspool helen.atspool(at)lagedi.edu.ee kunstiõpetus,tööõpetus, käsitöö, kodundus
Ingrid Juht ingrid.juht(at)lagedi.edu.ee muusikaõpetus
Kaie Väinsalu kaie.vainsalu(at)lagedi.edu.ee klassiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja
Katerina Oks katerina.oks(at)lagedi.edu.ee klassiõpetaja, inglise keel
Katri Sild katri.sild(at)lagedi.edu.ee klassiõpetaja
Kersti Kärner kersti.karner(at)lagedi.edu.ee klassiõpetaja
Mai Laksberg mai.laksberg(at)lagedi.edu.ee kunstiõpetus, käsitöö, kodundus (lapsehoolduspuhkusel)
Ehtela Sädem ehtela.sadem(at)lagedi.edu.ee abiõpetaja
Maris Lind maris.lind(at)lagedi.edu.ee eesti keel, kirjandus
Merilin Uder merilin.uder(at)lagedi.edu.ee sotsiaalpedagoog, inimeseõpetus
Monika Avalaid monika.avalaid(at)lagedi.edu.ee töö- ja tehnoloogiaõpetus
Nadežda Lesik nadezda.lesik(at)lagedi.edu.ee matemaatika- ja informaatikaõpetus (lapsehoolduspuhkusel)
Natalja Lavrova natalja.lavrova(at)lagedi.edu.ee inglise keel
Pille Rask pille.rask(at)lagedi.edu.ee kehaline kasvatus
Pille Türner pille.tyrner(at)lagedi.edu.ee bioloogia, geograafia, loodusõpetus
Pilvi Leemets pilvi.leemets(at)lagedi.edu.ee matemaatika, õpiabirühma õpetaja
Reelika Auli reelika.auli(at)lagedi.edu.ee pikapäevarühma õpetaja
Silvi Paramonova silvi.paramonova(at)lagedi.edu.ee vene keel
Sirje Piho sirje.piho(at)lagedi.edu.ee ajalugu ja ühiskonnaõpetus, geograafia
Svetlana Soosalu svetlana.soosalu(at)lagedi.edu.ee inglise ja vene keel
Tiina Janson tiina.murgimae(at)lagedi.edu.ee kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus (lapsehoolduspuhkusel)
Tiina Ojabstein tiina.ojabstein(at)lagedi.edu.ee logopeed, eesti keel
Viivika Ojalill viivika.ojalill(at)lagedi.edu.ee eripedagoog