Aappo Jämsä aappo.jamsa(at)lagedi.edu.ee klassiõpetaja
Andero Põllu andero.pollu(at)lagedi.edu.ee liikumisõpetus
Anne Kibuvits anne.kibuvits(at)lagedi.edu.ee pikapäevarühma õpetaja
Anne-Ly Erik annely.erik(at)lagedi.edu.ee klassiõpetaja
Carmen Pilve carmen.pilve(at)lagedi.edu.ee matemaatika, informaatika, haridustehnoloog
Ehtela Sädem ehtela.sadem(at)lagedi.edu.ee abiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja
Elve Mäekivi elve.maekivi(at)lagedi.edu.ee keemia, füüsika, matemaatika
Eva Koppen eva.koppen(at)lagedi.edu.ee matemaatika
Eve Aunver eve.aunver(at)lagedi.edu.ee tantsuõpetus
Hedi Kuhlap hedi.kuhlap(at)lagedi.edu.ee loovliikumine
Helen Atspool helen.atspool(at)lagedi.edu.ee tööõpetus, kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus
Ingrid Juht ingrid.juht(at)lagedi.edu.ee muusikaõpetus
Kaie Väinsalu kaie.vainsalu(at)lagedi.edu.ee klassiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja
Katri Sild katri.sild(at)lagedi.edu.ee klassiõpetaja
Kersti Kärner kersti.karner(at)lagedi.edu.ee abiõpetaja, õpiabiõpetaja
Mai Laksberg mai.laksberg(at)lagedi.edu.ee kunstiõpetus, käsitöö, kodundus (lapsehoolduspuhkusel)
Mare Luik mare.luik(at)lagedi.edu.ee eesti keel ja kirjandus
Margret Alexandra Aljasmäe margret.aljasmae(at)lagedi.edu.ee väikeklassiõpetaja
Maris Lind maris.lind(at)lagedi.edu.ee eesti keel, kirjandus
Maris Malva maris.malva(at)lagedi.edu.ee bioloogia, geograafia, loodusõpetus
Merilin Uder merilin.uder(at)lagedi.edu.ee inimeseõpetus, HEV-koordinaator, sotsiaalpedagoog
Monika Avalaid monika.avalaid(at)lagedi.edu.ee töö- ja tehnoloogiaõpetus
Nadežda Lesik nadezda.lesik(at)lagedi.edu.ee matemaatika
Natalja Lavrova natalja.lavrova(at)lagedi.edu.ee inglise ja vene keel
Pille Rask pille.rask(at)lagedi.edu.ee liikumisõpetus
Pille Raudam pille.alonov(at)lagedi.edu.ee inimeseõpetus, sotsiaalpedagoog
Pille Türner pille.tyrner(at)lagedi.edu.ee bioloogia, geograafia, loodusõpetus (lapsehoolduspuhkusel)
Pilvi Leemets pilvi.leemets(at)lagedi.edu.ee loodusõpetus, õpiabirühma õpetaja
Reelika Auli reelika.auli(at)lagedi.edu.ee klassiõpetaja
Silvi Paramonova silvi.paramonova(at)lagedi.edu.ee vene keel
Sirje Piho sirje.piho(at)lagedi.edu.ee ajalugu ja ühiskonnaõpetus, geograafia
Svetlana Soosalu svetlana.soosalu(at)lagedi.edu.ee inglise ja vene keel
Tiina Janson tiina.janson(at)lagedi.edu.ee tööõpetus, kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus, pikapäevarühma õpetaja
Tiina Ojabstein tiina.ojabstein(at)lagedi.edu.ee logopeed, eesti keel
Viivika Ojalill viivika.ojalill(at)lagedi.edu.ee eripedagoog