Pikapäevarühm on mõeldud 1. – 2. klassi õpilastele.
Rühma eesmärk on sisustada väikese koolilapse päev seni, kuni vanemad tööl on.
Õpetaja järelvalve all, tema suunamisel ja juhendamisel, vastavalt pikapäevarühma päevakavale, lapsed õpivad, mängivad üheskoos, tegutsevad aktiivselt kooli õues. Pikapäevarühma ajal osalevad õpilased õpiabi tundides, konsultatsioonides, huviringides, koolis toimuvail üritustel. Vastavalt kalendritähtpäevadele toimuvad teemakohased nädalad arendavate vestluste ja tegevusega.

Kodutööde tegemisel on lastel võimalik abi saada pikapäevarühma õpetajalt. Pikapäevarühmas osalemine ei taga koduste tööde täielikku täitmist. Koduste tööde täieliku täitmise eest vastutab lapsevanem.

Pikapäevarühm töötab esmaspäevast neljapäevani kell 12.00 – 16.30 ja reedel kell 12.00 – 14.30

Pikapäevarühma päevakava:
12.10 – 12.25 kogunemine, vestlused
12.25 – 14.10 osalemine huviringides, jalutuskäik või sportmängud värskes õhus, halva ilma korral liikumismängud saalis, raamatukogu külastus jms tegevused
14.10 – 14.30 eine sööklas
14.30 – 16.00 õppetöö
16.00 – 16.30 mitmesugune arendav tegevus: lauamängude mängimine, ristsõnade ja mõistatuste lahendamine, üksteisele ettelugemine, arvutiga tegelemine jne. Päeva lõpetamine, rühmaruumi korrastamine.

Lagedi Kooli pikapäevarühma õpetajad:

1. klassi pikapäevarühm
Klassiruum: 1.a klass
Anne Kibuvits E-R
 
2. klassi pikapäevarühm 
Klassiruum: 2.b klass
Reelika Auli E 
Ehtela Sädem T-K 
Kaie Väinsalu N kell 
Margret Alexandra Aljasmäe R 

 

Taotlused leiate siit