Kooli logo
logo

Kooli lipp

“Päike valgustab maailma haridus inimest”

Kooli Laul

On kallis mulle mu kodumaa;
on püha mulle mu kodupaik.
Mu hinge jäänud nüüd jäävalt sa,
oh, väike kallis Lagedi.
Siin õitsvaid lilli on täis me peod,
siin sirgub noorus, põld haljendab.
Las lähevad aastad, las noorus kaob,
jääb päike paistma Lagedil.
On vana jõgi, ta vaiksed veed,
jõe kaldal ööbik ja koidik teel.
Ükskõik, kui kaugel mul minna siit,
jääb koduks siiski Lagedi.
On kallis mulle mu kodumaa;
on püha mulle mu kodupaik.
Mu hinge jäänud nüüd jäävalt sa,
oh, väike kaunis Lagedi.

Sõnade autor Jaanus Betlem (Lagedi kooli emakeeleõpetaja 1983 – 1988)
Viisi autor Aare Värte (Lagedi kooli muusikaõpetaja 1976 – 1987)