Õpiabirühma õpetajad:

Kersti Kärner
kersti.karner(at)lagedi.edu.ee

Katri Sild
katri.sild(at)lagedi.edu.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Õpiabi on mõeldud lastele, kellel on õpiraskused ja kes vajavad rohkem aega harjutamiseks ja õpitu kinnistamiseks. Õpiabirühma põhimõtted:

  • Töö lugemistekstidega. Tänapäeva muutuvas ja inforikkas maailmas on tekstidest arusaamine kõige tähtsam oskus. Valitud on eakohased tekstid, mida me analüüsime, vastame küsimustele, kujundame oma arvamust ja õpime seda esitama.
  • Tekstide koostamine. Algul loetud-kuulatud tekstide jutustamine, siis ümberjutustused. Jutukeste koostamine.
  • Nuputamisülesannete lahendamine arendab tähelepanu ja loogilist mõtlemist.  Samas mõjuvad põnevad ülesanded positiivselt õpimotivatsioonile.
  • Vajadusel võib õpiabirühma tundides teha ka kokkuvõtteid nädala jooksul õpitust.