Lagedi Kooli osa hoolekogu koosseisus:

Eneli Niinepuu lastevanemate esindaja, esimees niinepuu(at)outlook.com
Signe Ivanišvili lastevanemate esindaja signekoort(at)gmail.com
Piia Kaarli lastevanemate esindaja piiake(at)gmail.com
Erik Metsis lastevanemate esindaja erik.metsis(at)gmail.com
Mariin Virolainen vilistlaste esindaja mariin.virolainen(at)lagedi.edu.ee
Svetlana Soosalu õpetajate esindaja svetlana.soosalu(at)lagedi.edu.ee
Kristjan Uusmaa õpilasesinduse esindaja kristjan.u(at)lagedi.edu.ee

Lagedi Kooli lasteaia osa hoolekogu koosseisus:

Heili Tsiugand lastevanemate esindaja, aseesimees tsiugand(at)gmail.com
Tiina Soans lastevanemate esindaja tiina.saalik(at)gmail.com
Kristjan Soomänd lastevanemate esindaja kristjan.soomand(at)gmail.com
Maire Tubro-Petron õpetajate esindaja maire.tubro(at)lagedi.edu.ee

Valla esindaja: 

Bärbel Salumäe Rae valla esindaja barbel.salumae(at)rae.ee

§ 73.   Hoolekogu

 (1) Hoolekogu:

  (5) Ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid, ning nii kooli õpilaste vanemate kui ka lasteasutuse laste vanemate esindajad. Muus osas kohaldatakse põhikooli või gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kohta sätestatut.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus–Riigi Teataja

Protokollid: 

  •      Arhiiv vanematele protokollidele asub siin: Hoolekogu protokollide arhiiv