Näiteringis õpitakse läbi mängu edukalt toime tulema eluteatris, suutes kanda elulaval kümneid rolle, jäädes sealjuures ikkagi iseendaks ja tundes end kindlana, vajalikuna ja ainulaadsena, nagu seda on lavastuses iga tegelane.

Näiteringis arendatakse:

 • head diktsiooni, arusaadavat ja selget hääldust;
 • tunnete väljendamist ja meeleolu miimikat, žestide, hääle ja liikumise abil;
 • esinemisjulgust ja ilmekust;
 • nähtu, kuuldu ja kogetu matkimist;
 • elusolendite ja asjade kujutamist nende välimuse, liikumise iseärasuste ning tunnetuse järgi;
 • kaaslasega suhtlemist ja vestluses arvestamist;
 • reageerimist erinevates situatsioonides otstarbekalt ja kiiresti;
 • fantaasiat ja loovust;
 • erinevate häälte tekitamist;
 • suhtlemist publikuga;
 • orienteerumist ruumis/laval;
 • rekvisiitidee ja muude käepäraste vahendite kasutamise oskust oma tegevuse ilmestamiseks.

Näiteringiga esineme nii kooli-, valla kui ka Harjumaa üritustel (Rae valla draama- ja loovuslaager, Harjumaa Kooliteatrite Festival).

IMG_7339