Näiteringis õpitakse läbi mängu edukalt toime tulema eluteatris, suutes kanda elulaval kümneid rolle, jäädes sealjuures ikkagi iseendaks ja tundes end kindlana, vajalikuna ja ainulaadsena, nagu seda on lavastuses iga tegelane.

Näiteringis arendatakse:

 • head diktsiooni, arusaadavat ja selget hääldust;
 • tunnete väljendamist ja meeleolu miimikat, žestide, hääle ja liikumise abil;
 • esinemisjulgust ja ilmekust;
 • nähtu, kuuldu ja kogetu matkimist;
 • elusolendite ja asjade kujutamist nende välimuse, liikumise iseärasuste ning tunnetuse järgi;
 • kaaslasega suhtlemist ja vestluses arvestamist;
 • reageerimist erinevates situatsioonides otstarbekalt ja kiiresti;
 • fantaasiat ja loovust;
 • erinevate häälte tekitamist;
 • suhtlemist publikuga;
 • orienteerumist ruumis/laval;
 • rekvisiitidee ja muude käepäraste vahendite kasutamise oskust oma tegevuse ilmestamiseks.

Näiteringiga esineme nii kooli-, kui ka valla üritustel (Rae valla draama- ja loovuslaager).

Lagedi Koolis on:

 • 2.-4. klasside näitering
 • 5.-9 klasside näitering

IMG_7339