• Lagedi Kooli huviringides osalemine on õpilastele tasuta.
  • Koolimajas toimuvates Rae Huvi- ja Spordikooli ning eraringides osalemine on õpilastele tasuline ning kogu nende ringidega seonduv info otse teenusepakkujalt.
  • Lagedi Kooli huviringidesse registreerimine toimub õpeaasta alguses elektrooniliselt ARNO keskkonnas (SIIN).
  • Lagedi Kooli huviringid alustavad oma tegevust õppeaasta kolmandal nädalal (2021/2022 õa-l 20.09.2022).
  • Lagedi Kooli huviringide tegevus lõppeb maikuus, pärast Kevadpidu, üldiselt maikuu kolmandal nädalal (2021/2022 õa-l 20.05.2022).
  • Soovitame huviringidena valida mitte üle 2 huviringi, et laps ei oleks ülekoormatud.
  • Lagedi Kooli huviringides osalemisest on võimalik loobuda mõjuval põhjusel juhendajaga kokkuleppel poolaasta lõpus.
  • Lagedi Kooli huviringide tegevust, eesmärke ja teateid on võimalik jälgida Stuudiumi ringipäevikust.
  • Lagedi Kooli huviringide tegevust puudutavate küsimuste osas saab kiireima info ringijuhendajalt (kontaktid leitavad SIIN).