• Lagedi Kooli huviringides osalemine on õpilastele tasuta.
  • Huviringidesse registreerimine toimub õpeaasta alguses elektrooniliselt täites vastava ankeedi.
  • Huviringid alustavad oma tegevust õppeaasta kolmandal nädalal.
  • Huviringist on võimalik loobuda mõjuval põhjusel juhendajaga kokkuleppel poolaasta lõpus.
  • Huviringi tegevust, eesmärke ja teateid on võimalik jälgida stuudiumist.