Lagedi Kooli põhikooli õppekava üldosa:

Õppekava lisad: