Oleme endiselt koolipsühholoogi otsingul, tööpakkumine jagamiseks on leitav siin: https://www.lagedi.edu.ee/vabad-tookohad/
 
Seni peame hakkama saama teisiti. Kui soovid kohtuda koolipsühholoogiga, anna sellest teada HEV-koordinaator Merilin Uderile – merilin.uder@lagedi.edu.ee; 55512684, et saaksime vajadusel nõustamise korraldada. 
 
PSÜHHOLOOGILISE JA PSÜHHIAATRILISE ABI SAAMISE VÕIMALUSED EESTIS https://www.oiguskantsler.ee/et/ps%C3%BChholoogilise-ja-ps%C3%BChhiaatrilise-abi-saamise-v%C3%B5imalused-eestis
 
Anonüümselt on võimalik pöörduda koolipsühholoogide nõuandeliinile:
 
Nõuandeliinile on oodatud helistama kõik laste ja noortega töötavad inimesed, lapsevanemad, lapsed ja noored. Nõuandeliini eesmärk on pakkuda hõlpsalt kättesaadavat võimalust saada psühholoogilist nõustamist mugavalt, anonüümselt ja tasuta.

Eesti keeles lühinumber 1226 kõikidel tööpäevadel kell 16–20
Vene keeles lühinumber 1227 teisipäeviti kell 16–20
Ukraina keeles lühinumber 1227 kolmapäeviti kell 16–20

Koolipsühholoogi töö eesmärk:
Haridusasutustes õppivate laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste.
Koolipsühholoog on olemas nii õpilastele, vanematele kui ka õpetajale.
Koolipsühholoog nõustab õpilasi nii individuaalselt kui ka grupiviisiliselt. Abistab valikute ja otsustuste tegemisel, enesehinnangu korrigeerimisel, suhtlemisoskuste omandamisel ning isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel. Psühholoog aitab õpilastel jõuda selgusele oma võimetes ning orienteeruda erinevate võimaluste vahel.
Koolipsühholoog nõustab lapsevanemaid ja vajadusel õpetajaid, selgitades neile lapse õppimist ja käitumist mõjutavaid tegureid ning abistades uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse normaalse isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel.