Koolipsühholoog

Anna-Liisa Tamme 

tel: 671 6234

annaliisa.tamme(at)lagedi.edu.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel E, K ja N

Koolipsühholoogi töö eesmärk:
Haridusasutustes õppivate laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste.
Koolipsühholoog on olemas nii õpilastele, vanematele kui ka õpetajale.
Koolipsühholoog nõustab õpilasi nii individuaalselt kui ka grupiviisiliselt. Abistab valikute ja otsustuste tegemisel, enesehinnangu korrigeerimisel, suhtlemisoskuste omandamisel ning isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel. Psühholoog aitab õpilastel jõuda selgusele oma võimetes ning orienteeruda erinevate võimaluste vahel.
Koolipsühholoog nõustab lapsevanemaid ja vajadusel õpetajaid, selgitades neile lapse õppimist ja käitumist mõjutavaid tegureid ning abistades uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse normaalse isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel.