Innove koordineeritud rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused

Üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasiside 2017

Üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasiside 2018

 

Koolisisene rahuloluküsitlus 2019

Koolisisese rahuloluküsitluse tagasiside 2019