PANE TÄHELE!

Konsultatsiooni ja järele vastama minnes, anna sellest eelnevalt teada ka õpetajale! Eelneval kokkuleppel õpetajaga võivad konsultatsioonid ja järelvastamised toimuda ka muudel aegadel (näiteks kui Sulle ei sobi tabelis olev aeg, räägi õpetajaga, kindlasti leiate mõlemale sobiliku lahenduse).

KODUSTE TÖÖDE ÕPITUGI

See on võimalus õpilasel lisatoe saamiseks koduste tööde tegemisel. Õpitoe tund ei ole õppimise ja õpetamise tund, vaid võimalus õpilasel väiksemate küsimuste korral saada tuge ja nõu, et oma õppetööga seonduvaid ülesandeid täita. Õpitoe tunnis võib osaleda vastavalt vajadusele.