Konsultatsioonid ja järelevastamised

Konsultatsiooni ja järele vastama minnes, anna sellest eelnevalt teada ka õpetajale! Eelneval kokkuleppel õpetajaga võivad konsultatsioonid ja järelevastamised toimuda ka muudel aegadel (näiteks kui Sulle ei sobi tabelis olev aeg, räägi õpetajaga, kindlasti leiate mõlemale sobiliku lahenduse).

 

Kirjalikud järeltööd 2018-2019

Kirjalikku tööd on võimalik vastata järele esmaspäeviti kell 15.15-16.00 ja neljapäeviti kell 15.15-16.00

PANE TÄHELE!

Kui soovid tulla vastama kirjalikku tööd, palun anna sellest aineõpetajale teada vähemalt kolm tööpäeva enne vastamist, et õpetaja jõuaks ette valmistada Sinu töö ja edastada selle õpetajale, kes antud päeval töid vastu võtab.