Koolitervishoiuteenus ja selle osutamine toimub Haigekassa poolt sõlmitud lepingu alusel.

Kooliõde võtab Lagedi Koolis õpilasi vastu esmaspäeviti kella 09.00-15.00, kab 316 (uus maja 3. korrusel).

Kooliõde: Ülle Västrik
E-mail: ylle.vastrik@lagedi.edu.ee

TERVISEKONTROLL viiakse läbi lapsevanema nõusolekul I, III, VII ja X klassi õpilasele. Tervisekontroll sisaldab:
  • pikkuse mõõtmist,
  • kaalumist,
  • kehamassiindeksi määramist,
  • nägemisteravuse kontrolli,
  • vererõhu mõõtmist,
  • rühi kontrolli,
  • naha ja limaskestade seisundi hindamist,
  • luu ja lihaskonna seisundi hindamist,
  • sugulise arengu hindamist,
  • vaimse tervise hindamist

Vaktsineerimine toimub vastavalt riikliku immuniseerimiskavale ning lapsevanema kirjaliku nõusoleku alusel. Täpsem info vaktsineerimise kohta

Vastavalt «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 43 lõike 1 alusel on vajalik õpilastel  läbida perearsti juures ennetav tervisekontroll  II, V ja IX klassis ja hambahaigusi ennetav arstlik kontroll I, III, V, VII ja IX klassis.

Sotsiaalministri määrus 01.09.2010 nr 54
(2) Koolitervishoiuteenust võib osutada väljaspool kooli juhul, kui seal õpib vähem kui 200 õpilast või kui koolitervishoiuteenuse osutamise koht asub õpilastele jalgsi läbitava mõistliku teepikkuse kaugusel.

Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale

Küsimuste ja ettepanekutega koolitervishoiuteenuse teemadel on õigus õpilasel ja lapsevanemal pöörduda Terviseametisse (kesk@terviseamet.ee, tel 6943500) või Eesti Haigekassasse (info@haigekassa.ee tel 16363).