Lagedi Koolis toimub 2.-3. klassi õpilaste pallimängude ring.

 

Pallimängud arendavad lisaks füüsilisele treeningule ka meeskonnatööks vajalikke omadusi – teistega arvestamist ja koos tegutsemist. Igal aastal käivad spordiringi liikmed esindamas Lagedi Kooli valla ja maakonna võistlustel.

IMG_5033

Lisaks on ennast võimalus proovile panna ka mõttespordis ehk maleringis.

Male arendab:

  • loogilist mõtlemist;
  • ettearvestamise oskust;
  • püsivust;
  • sportlikku vastupidavust;
  • vastasega arvestamis;
  • eesmärgi nimel pingutamist.

Lagedi Kooli maleringis õpetatakse algajatele malemängu aluseid: käike, reegleid, malemängu mõisteid, tutvutakse lihtsamate lõppmängude ja avangutega, lahendatakse matiülesandeid ja kombinatsioone. Edasijõudnute tundides omandatakse süsteemselt maleteooria põhialused endise IV-III järgu, nüüdse reitingu 1400-1600 tasemel. Õppeaasta jooksul pannakse ennast proovile erinevatel võistlustel ja iga-aastaselt korraldatakse ka Lagedi malevõistluseid ja käiakse võistlemas Rae valla üritustel.

IMG_7680