Lagedi Koolis toimub 1.-2. klassi õpilaste pallimängude ring ning 3.-4. klasside pallimängu ring. 

Pallimängud arendavad lisaks füüsilisele treeningule ka meeskonnatööks vajalikke omadusi – teistega arvestamist ja koos tegutsemist. Igal aastal käivad spordiringi liikmed esindamas Lagedi Kooli valla ja maakonna võistlustel.

IMG_5033

2019/20 õppeaastast tegutseb ka 5.-9. klassidele mõeldud Spordiring, mida juhendab Andero Põllu. 5.-9. klasside spordiringi näol on tegemist mitmekülgse üldfüüsilise kehalise treeninguga, mis hõlmab endas elemente kergejõustikust, crossfitist, pallimängudest jmt-st. Treeningu põhirõhk asetseb siiski kergejõustikul.

Koolis toimub ka 5.-9. klassidele mõeldud võrkpalli ring, mis, nagu ringi nimigi ütleb, keskendub peamiselt võrkpallile. Ringi juhendab Pille Rask.

Lisaks on ennast võimalus proovile panna ka mõttespordis ehk maleringis.

Male arendab:

  • loogilist mõtlemist;
  • ettearvestamise oskust;
  • püsivust;
  • sportlikku vastupidavust;
  • vastasega arvestamis;
  • eesmärgi nimel pingutamist.

Lagedi Kooli maleringis õpetatakse algajatele malemängu aluseid: käike, reegleid, malemängu mõisteid, tutvutakse lihtsamate lõppmängude ja avangutega, lahendatakse matiülesandeid ja kombinatsioone. Edasijõudnute tundides omandatakse süsteemselt maleteooria põhialused endise IV-III järgu, nüüdse reitingu 1400-1600 tasemel. Õppeaasta jooksul pannakse ennast proovile erinevatel võistlustel ja iga-aastaselt korraldatakse ka Lagedi malevõistluseid ja käiakse võistlemas Rae valla üritustel.

IMG_7680