Lagedi Koolis toimub 4.-9. klassidele mõeldud spordiring. Spordiringi näol on tegemist mitmekülgse üldfüüsilise kehalise treeninguga, mis hõlmab endas elemente kergejõustikust, crossfitist, pallimängudest jmt-st. Treeningu põhirõhk asetseb siiski kergejõustikul. Ringi juhendaja Andero Põllu.

Koolis toimub alates 2021/2022 õa-st ka 1.-4. klasside õpilastele mõeldud tantsuline liikumine. Rühmvõimlemine on oma olemuselt iluvõimlemine kuid toimub rühmas. Treeningute ajal kasutame hüpitsat, rõngast, võimlemispalli ja vedikut. Vahendid kuuluvad lapsele ja nende kulu on lapsevanema kanda. Ringi juhendajaks Liina Eero.

Lisaks on ennast võimalus proovile panna ka mõttespordis ehk maleringis.

Male arendab:

  • loogilist mõtlemist;
  • ettearvestamise oskust;
  • püsivust;
  • sportlikku vastupidavust;
  • vastasega arvestamis;
  • eesmärgi nimel pingutamist.

Lagedi Kooli maleringis õpetatakse algajatele malemängu aluseid: käike, reegleid, malemängu mõisteid, tutvutakse lihtsamate lõppmängude ja avangutega, lahendatakse matiülesandeid ja kombinatsioone. Edasijõudnute tundides omandatakse süsteemselt maleteooria põhialused endise IV-III järgu, nüüdse reitingu 1400-1600 tasemel. Õppeaasta jooksul pannakse ennast proovile erinevatel võistlustel ja iga-aastaselt korraldatakse ka Lagedi malevõistluseid ja käiakse võistlemas Rae valla üritustel.

IMG_7680