Muusikaringide töö eesmärgiks on laia silmaringi ja igakülgselt arenenud inimese kasvatamine muusika kaudu. Muusika abil on võimalik arendada rütmitunnet, koordinatsioonivõimet, mälu, teravdada mõtteerksust ja avardada emotsioonide skaalat. On kindlaks tehtud, et muusika mõjutab inimese enesetunnet positiivses suunas: laulmine või musitseerimine mingil muusikainstrumendil võib anda palju rõõmu, õigesti valitud muusikast ja muusikalistest tegevustest võib olla suur abi stressi ja igasuguste kehaliste vaevuste leevendamisel.

Lagedi Kooli õpilastel on võimalus osaleda järgmiste muusikaringide töös:

  • mudilaskoor 1. – 5. klass
  • poistekoor 1. – 6. klass
  • solistiring 1.-9. klass

Lisaks esinemistele Lagedi Kooli traditsioonilistel üritustel, võtame osa Rae valla ühisüritustest (valla tähtpäevad, solistide võistlus, valla laulu- ja tantsupäev Klunker), maakondlikest üritustest (lauluvõistlused, laululaagrid) ning meie kultuuri tippüritustest – üldlaulu- ja tantsupidudest.