Kooli üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed

HARIDUS- JA TEADUSMINITEERIUM

Munga 18, 50088 Tartu

Telefon 7350222

E-mail hm@hm.ee

Rae Vallavalitsus

Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa

Telefon 605 6750

Meiliaadress info@rae.ee

Tööinspektsioon

Gonsiori 29, 10147 Tallinn

Telefon 626 9400

Meiliaadress ti@ti.ee

Päästeamet

Raua 2, 10124 Tallinn

Telefon 628 2000

rescue@rescue.ee

Andmekaitse Inspektsioon

Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn

Telefon 627 4135

Meiliaadress info@aki.ee

Terviseamet

Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn

Telefon 694 3500

Meiliaadress kesk@terviseamet.ee

Veterinaar- ja Toiduamet

Väike-Paala 3

11415 Tallinn

Telefon 605 1710

Meiliaadress vet@vet.agri.ee