Kunsti ja käsitööringis tegeletakse erinevate vahvate kunstiliste tegevustega.

Käsitööringides õpitakse ja arendatakse:

  • peenmotoorikat;
  • käteosavust;
  • leidlikkust;
  • kujundama ilumeelt;
  • hoolikust ja täpsust.

Lagedi Koolis toimuvad:

  • 1.-2. klassidele meisterdamine
  • 4.-9. klassidele kunstiring
  • 6.-9. klassidele moe-disainiring