Kunsti ja käsitööringis tegeletakse erinevate vahvate kunstiliste tegevustega. 1.-2. klassidele toimub meisterdamisring. Meisterdamisringi juhenda on Reelika Auli.

Käsitööringides õpitakse ja arendatakse:

  • peenmotoorikat;
  • käteosavust;
  • leidlikkust;
  • kujundama ilumeelt;
  • hoolikust ja täpsust.

Meisterdamise ringis kasutatakse erinevaid tehnikaid, mis hõlmavad meisterdamist, lõikamist, liimimist, rebimist, voltimist, maalimist, joonistamist, voolimist ja värvimist.