Kunsti ja käsitööringides tegeletakse erinevate vahvate kunstiliste tegevustega. 1.-2. klassidele toimub meisterdamisring, 1.-4. klassidele käsitööring ja 5.-9. klassidele toimub kunstiring ning moe- ja disainiring. Kunsti- ja käsitööringide juhendajad on Helen Atspool ja Tiina Janson.

Käsitööringides õpitakse ja arendatakse:

  • peenmotoorikat;
  • käteosavust;
  • leidlikkust;
  • kujundama ilumeelt;
  • hoolikust ja täpsust.

Meisterdamise ringis kasutatakse erinevaid tehnikaid, mis hõlmavad meisterdamist, lõikamist, liimimist, rebimist, voltimist, maalimist, joonistamist, voolimist ja värvimist.

Käsitööringis on lastel võimalus tegeleda mitmesuguste käsitöö tehnikatega: õmblemine, tikkimine, kudumine, makramee, heegeldamine jne. Eesmärk laste loomingulisuse, fantaasiamaailma ja käelise tegevuse arendamine.

Moe- ja disainiringis saab õpilane kinnistada käsitöö tunnis õpitut ning areneda omanäoliseks ja loovaks. Uuritakse moe muutumist ajas, kust ammutada inspiratsiooni. Õpilastel on võimalus osaleda moeshowl oma kollektsiooniga.

Kunstiringis, mis mõeldud 5.-9. klasside noortele on eesmärgiks arendada eelkõige maalikunstiga seotud oskuseid ja teadmisi ning osaleda erinevatel konkurssidel.

Kunsti- ja käsitööringide parimad tööd osalevad kooli kevadnäitusel ning võivad leida oma koha iga viie aasta tagant ilmuvas kooli almanahhis “Kas mäletad…”.