AINERINGID

Lagedi Kooli õpilastel on võimalus osaleda erinevates aineringides. Aineringide sisu ja seal toimuva osas annavad täpsemat infot aineõpetajad/ringijuhendajad. Õpilased, kes soovivad aineringis osaleda, saavad end registreerida õpetaja juures.

Aineringid 2018/19 õppeaastal on järgmised:

  • Loodusring 2.-6. klass – P. Türner
  • Meediaring 7.-9. klass – M. Lind
  • Ajalugu/mälumäng 5.-9. klass – S. Piho
  • Inglise keele ring 2. klassid – K. Oks