AINERINGID

Lagedi Kooli õpilastel on võimalus osaleda erinevates aineringides. Aineringide sisu ja seal toimuva osas annavad täpsemat infot aineõpetajad/ringijuhendajad. Õpilased, kes soovivad aineringis osaleda, saavad end registreerida õpetaja juures.

Aineringid 2023/24 õppeaastal on järgmised:

  • Keelering 1.-4. klass – juhendaja selgub
  • Ajalugu/mälumäng 5.-9. klass – S. Piho