AINERINGID

Lagedi Kooli õpilastel on võimalus osaleda erinevates aineringides. Aineringide sisu ja seal toimuva osas annavad täpsemat infot aineõpetajad/ringijuhendajad. Õpilased, kes soovivad aineringis osaleda, saavad end registreerida õpetaja juures.

Aineringid 2016/17 õppeaastal on järgmised:

  • Inglise keele ring 3.-5. klass – S. Soosalu
  • Loodusring 5.-7. klass – P. Türner
  • Meediaring 7.-9. klass – M. Lind
  • Ajalugu/mälumäng 5.-9. klass – S. Piho
  • Nuputamisring 5.-6. klass – P. Leemets