Lagedi Põhikooli almanahh „Kas mäletad…“

Mõte hakata igaks Lagedi kooli juubeliks välja andma almanahhi tekkis 1999. a. kevadel. Veebruaris 2000 esimene koguteos ilmuski. Kool sai tollal 215-aastaseks. Almanahhi pealkiri leiti üsna kergesti: 1995. a pärinev 8. klassi õpilase Mari-Liis Tamme südamlik meenutus kandis pealkirja „Kas mäletad?“ ja tundus, et trükist, milles on palju vilistlaste töid, võiks samamoodi nimetada. Kuna tegemist oli Lagedi kooli esimese väljaandega, siis võeti almanahhi ka mitmed aastakümnetevanused õpilastööd. Eesmärgiks seati kajastada võrdsel määral nii kirjanduslikku kui kunstilist loomingut, samuti esitada infot kooli ajaloo kohta. Esimese koguteose kaanepildiks sai Marianne Eilandi kunstitöö „Kass“. Marianne oli selle teinud 1998. a 2. klassis õppides.

Teine almanahh ilmus aastal 2005 kooli 220. sünnipäevaks. See on eelmisest mahukam ja tunduvalt inforikkam. Teise väljaandesse on võetud esimese almanahhi ilmumise järel valminud kirjanduslik ja kunstiline looming. Selles on lisaks õpilaste loometöödele õpetajate Katri Silla ja Kersti Kärneri ühisartikkel kooli varasemast ajaloost, valik koolimälestusi ning rohkesti fotomaterjali alates kevadest 2000 ja lõpetades jaanuariga 2005. Teise almanahhi kaanepilt pärineb aastast 2004, selle autor on tolleaegne 2. klassi õpilane Kristina Siritsa.

Veebruaris 2010 ilmus kolmas, kõige mahukam almanahh, seekord Lagedi kooli 225. aastapäevaks. Uue almanahhi juhatab sisse endise kooli direktori Ester Kaidro kirjutis. Sellele järgneb kümme lehekülge fotomaterjali kooli elust aastail 2005–2009. Edasi tuleb kõige tähtsam osa – õpilaste looming. Kooli ajaloost on seekordses väljaandes kaks kirjutist: ajalooõpetaja Sirje Piho „Ühe koolimaja ehitamise lugu“ ja endise ajalooõpetaja Hilje Saagi „Lagedi kool aastail 1964-1990, direktor Sven-Allan Sagrise ajal“. Ajaloomaterjalide järel saab lugeda endiste õpetajate ja vilistlaste mälestusi Lagedi koolist. Uue almanahhi kaanepildi autor on Rasmus Maipuu, kes on selle teinud 5. klassi õpilasena.
Lagedi kooli almanahhidega on võimalik tutvuda Lagedi Koolis ja Lagedi raamatukogus. 
Mariina Paesalu (Lagedi Põhikooli õpetaja 1988-2012)

2015 aasta veebruaris tähistas kool 230 aastapäeva, mil anti välja neljas koolielu kajastav almanahh. Seekordses väljaandes teeb kauaaegne Lagedi kooli õppealajuhataja Riina Noor kokkuvõtte kooli tegemistest alates aastast 1966 kuni aastani 2012. Juttu on eelmistest koolijuhtidest, koolijuhtide kohuseid täitnud inimestest, erinevatest aegadest ja oludest aastatel 1990-2014. Almanahhis on esindatud õpilaste kunstilis-kirjanduslikud teosed, meeleolukas pildimaterjal õppe- ja huvitegevusest, kooli lõpetajad aastast 2010-2014 ning juubeli aastal koolis töötanud inimesed.

2020. aasta veebruarikuus, kui Lagedi Kool tähistas 235. aastapäeva, anti välja järjekorras viies koolielu kokkuvõttev almanahh. Lisaks tavapärasele õpilaste kunstiliste ja kirjalike tööde presenteerimisele keskendus seekordne almanahh kooli huvitegevuse ajaloole alates 1990. aastast. Sel ajal asu Lagedi Koolis tööle toonane huvijuht Kersti Mägi, kes Lagedi Kooli sisukale huvitegevusele aluse pani. Almanahhis said sõna kooli huvijuhid ning ringijuhid läbi aastate. Almanahh meenutas koolis läbi ajaloo aset leidnud huvitegevuse sündmusi, ringe jpm põnevat. Muuhulgas sisaldab almanahh endas ka direktori ja õppejuhi tervitussõna ja lühikokkuvõtet viimase 5 aasta olulisematest etappidest, meeleolukat pildigaleriid viimase 5 aasta koolielu rikastanud sündmustest, kooli vilistlastest 2015-2019 aastatel ning pilte ja nimekirja 2020. aastal koolis töötavast personalist. 2020. aasta almanahhi kaanepildiks on foto koolimaja seina kaunistavast Lugemispuust, mis on iga õppeaasta kevadeks täis kauneid värvilisi puulehti, mis kõik esindavad kooli õpilaste poolt aasta jooksul loetud raamatuid.

Kõiki almanahhe on võimalik osta kooli kantseleist. Lähema info saamiseks kirjutada huvijuht [at] lagedi.edu.ee või kool [at] lagedi.edu.ee.