Sotsiaalpedagoog Katrin Vadi

Tel. 555 12679

katrin.vadi(at)lagedi.edu.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel (E-R)

Sotsiaalpedagoogilise töö põhimõtted

1. Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega, sõltuvusprobleemidega, sotsiaalse tõrjutuse ja hooletusse jätmiste probleemidega õpilaste ning nende vanemate sotsiaalse tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine.
2. Sotsiaalpedagoog vajadusel informeerib, nõustab ja toetab õpilasi, õpetajaid ning lapsevanemaid. Sotsiaalpedagoogi ülesanneteks on probleemide ennetamine, hindamine, nõustamine ja konsulteerimine.
3. Sõltuvalt vajadusest loob ja koordineerib sotsiaalpedagoog abivajaja ümber võrgustiku (koolisisese või/ja – välise), mis parimal võimalikul moel toetab õpilast probleemi põhjuste väljaselgitamisel ja parimate võimalike lahenduste leidmisel.
4. Sotsiaalpedagoog selgitab välja ja soovitab HEV õpilastele isiksuse arengut toetavaid tegevusi ja õppimisvõimalusi, aitab õpilasel oma probleeme teadvustada ja analüüsida, et leida oma probleemidele lahendus.
5. Sotsiaalpedagoog korraldab õpilastele, lastevanematele ja õpetajatele loenguid ning koolitusi teemadel, mis toetavad sotsiaalpedagoogilise töö eesmärgini jõudmist.