8. klassi loovtööde teostamise etapid ja tähtajad 2020/2021 õa

Rae Valla Loovtööde konverents – esitatakse 2-3 parimat tööd. September 2021
Loovtöö teema täpsustamine ja loovtöö juhendiga tutvumine;

loovtöö materjali kogumine, läbitöötamine ja analüüsimine;

loovtöö koostamise konsultatsioonitunnis osalemine;

loovtöö uurimistulemuste tõlgendamine;

loovtöö koostamise aruande järjepidev täitmine, üldjuhul elektrooniliselt;

loovtöö koostamise täidetud aruande lisamine töö lisasse;

loovtöö kirjaliku osa koostamine ja töö korrektne vormistamine.

 (1. september 2020 – 31. märts 2021)
8. kl loovtöö teemade ja juhendajate kinnitamine 09. oktober 2020
Loovtöö on valmis ja esitatud juhendajale. 31. märts 2021
Loovtöö esitluse koostamine ja valmistumine loovtöö kaitsmiseks. 01. -09. aprill 2021
Loovtööde kaitsmine. 15. aprill 2021