8. klassi loovtööde teostamise etapid ja tähtajad 2018/2019 õa

Loovtöö teema täpsustamine ja loovtöö juhendiga tutvumine;

Loovtöö materjali kogumine, läbitöötamine ja analüüsimine;

Loovtöö koostamise konsultatsioonitunnis osalemine;

Loovtöö uurimistulemuste tõlgendamine;

Loovtöö koostamise aruande järjepidev täitmine, üldjuhul elektrooniliselt;

Loovtöö koostamise täidetud aruande lisamine töö lisasse;

Loovtöö kirjaliku osa koostamine ja töö korrektne vormistamine.

 1. september 2018 –

31. märts 2019

8. kl loovtöö teemade ja juhendajate kinnitamine 15. oktober 2018
Loovtöö on valmis ja esitatud juhendajale 02. aprill 2019
Loovtöö esitluse koostamine ja valmistumine loovtöö kaitsmiseks 5. -19. aprill 2019
Loovtööde kaitsmine kevad 2019
Rae Valla loovtööde konverents – esitatakse 2-3 parimat tööd mai 2019