8. klassi loovtööde teostamise etapid ja tähtajad 2019/2020 õa

Rae Valla Loovtööde konverents – esitatakse 2-3 parimat tööd. September 2020
Loovtöö teema täpsustamine ja loovtöö juhendiga tutvumine;

loovtöö materjali kogumine, läbitöötamine ja analüüsimine;

loovtöö koostamise konsultatsioonitunnis osalemine;

loovtöö uurimistulemuste tõlgendamine;

loovtöö koostamise aruande järjepidev täitmine, üldjuhul elektrooniliselt;

loovtöö koostamise täidetud aruande lisamine töö lisasse;

loovtöö kirjaliku osa koostamine ja töö korrektne vormistamine.

01. september 2019-31. märts 2020
8. kl loovtöö teemade ja juhendajate kinnitamine 11. oktober 2019
Loovtöö on valmis ja esitatud juhendajale. TÖÖDE ESITAMISE TÄHTAEG ON MUUDETUD! 30. aprill 2020
Loovtöö esitluse koostamine ja valmistumine loovtöö kaitsmiseks. aeg täpsustub
Loovtööde kaitsmine. aeg täpsustub