8. klassi loovtööde teostamise etapid ja tähtajad 2021/2022 õa

Loovtöö teema täpsustamine ja loovtöö juhendiga tutvumine;

 

loovtöö materjali kogumine, läbitöötamine ja analüüsimine;

loovtöö koostamise konsultatsioonitunnis osalemine;

loovtöö uurimistulemuste tõlgendamine;

loovtöö koostamise aruande järjepidev täitmine, üldjuhul elektrooniliselt;

loovtöö koostamise täidetud aruande lisamine töö lisasse;

loovtöö kirjaliku osa koostamine ja töö korrektne vormistamine

01.09.2021-31.03.2022
8. kl loovtöö teemade ja juhendaja valimine ja esitamine klassijuhatajale kirjalikult. 15.09.2021
8. kl loovtöö teemade ja juhendajate kinnitamine õppenõukogus 15.10.2021
Loovtöö on valmis ja esitatud ülevaatamiseks juhendajale 31.03.2022
Loovtöö on valmis ja esitatud hindamiseks loovtööde komisjonile 07.04.2022
Loovtöö esitluse koostamine ja valmistumine loovtöö kaitsmiseks 07.-19.04.2022
Loovtöö esitluse üleslaadimine 19.04.2022
Loovtööde kaitsmine 21.04.2022