8. klassi loovtööde teostamise etapid ja tähtajad 2019/2020 õa

Rae Valla Loovtööde konverents – esitatakse 2-3 parimat tööd. September 2020
Loovtöö teema täpsustamine ja loovtöö juhendiga tutvumine;

loovtöö materjali kogumine, läbitöötamine ja analüüsimine;

loovtöö koostamise konsultatsioonitunnis osalemine;

loovtöö uurimistulemuste tõlgendamine;

loovtöö koostamise aruande järjepidev täitmine, üldjuhul elektrooniliselt;

loovtöö koostamise täidetud aruande lisamine töö lisasse;

loovtöö kirjaliku osa koostamine ja töö korrektne vormistamine.

01. september 2019-31. märts 2020
8. kl loovtöö teemade ja juhendajate kinnitamine 11. oktober 2019
Loovtöö on valmis ja esitatud juhendajale. 31. märts 2020
Loovtöö esitluse koostamine ja valmistumine loovtöö kaitsmiseks. 01.-09. aprill 2020
Loovtööde kaitsmine. 16. aprill 2020