8. klassi loovtööde teostamise etapid ja tähtajad 2022/2023 õa

Loovtöö teema täpsustamine ja loovtöö juhendiga tutvumine;

 

loovtöö materjali kogumine, läbitöötamine ja analüüsimine;

loovtöö koostamise konsultatsioonitunnis osalemine;

loovtöö uurimistulemuste tõlgendamine;

loovtöö koostamise aruande järjepidev täitmine, üldjuhul elektrooniliselt;

loovtöö koostamise täidetud aruande lisamine töö lisasse;

loovtöö kirjaliku osa koostamine ja töö korrektne vormistamine

01.09.2022-31.03.2023
8. kl loovtöö teemade ja juhendaja valimine ja esitamine klassijuhatajale kirjalikult. 16.09.2022
8. kl loovtöö teemade ja juhendajate kinnitamine õppenõukogus 14.10.2022
Loovtöö on valmis ja esitatud ülevaatamiseks juhendajale 31.03.2023
Loovtöö on valmis ja esitatud hindamiseks loovtööde komisjonile 03.05.2023
Loovtöö esitluse koostamine ja valmistumine loovtöö kaitsmiseks 03.-10.05.2023
Loovtöö esitluse üleslaadimine 10.05.2023
Loovtööde kaitsmine 17.05.2023
Rae valla loovtööde konverents Kindluse Koolis 25.05.2023