8. klassi loovtööde teostamise etapid ja tähtajad 2017/2018 õa

Loovtöö teema täpsustamine ja loovtöö juhendiga tutvumine;

Loovtöö materjali kogumine, läbitöötamine ja analüüsimine;

Loovtöö koostamise konsultatsioonitunnis osalemine;

Loovtöö uurimistulemuste tõlgendamine;

Loovtöö koostamise aruande järjepidev täitmine, üldjuhul elektrooniliselt;

Loovtöö koostamise täidetud aruande lisamine töö lisasse;

Loovtöö kirjaliku osa koostamine ja töö korrektne vormistamine.

 1. september 2017 –

31. märts 2018

8. kl loovtöö teemade ja juhendajate kinnitamine 13. oktober 2017
Loovtöö on valmis ja esitatud juhendajale. 02. aprill 2018
Loovtöö esitluse koostamine ja valmistumine loovtöö kaitsmiseks. 3. -21. aprill 2018
Loovtööde kaitsmine. 07. mai 2018
Rae Valla loovtööde konverents – esitatakse 2-3 parimat tööd. mai 2018