Huvitegevus on kooli õpikeskkonna laiendaja ning rikastaja. Huvitegevuse oluline väärtus on õpilaste  huvile vastavate eakohaste tegevuste toetamine, mis võimaldab avastada ja arendada oma andeid ja huvisid, toetada nende väljakujunemist ning eduelamuste kogemist. Huvitegevuses osalemine mõjutab positiivselt õpimotivatsiooni, suurendab grupivaimu ja aitab kaasa õpilaste ettevõtlikuspädevuse kujunemisele –  võimaldades erinevates tegevustes ellu viia oma ideid. Huvitegevus annab võimaluse õpilaste loovuse avaldumiseks, loob suurepärase keskkonna ja tingimused, et lapsel kujuneksid elus edukaks hakkama saamiseks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud.

Peale koolitunde on Lagedi Koolis võimalik lisaks end arendada läbi näite-, tantsu-, muusika-, spordi- ja erinevate aineringide. Huviringides on meeldiv koos teistega aktiivselt tegutseda, tunda ennast õpikogukonna liikmena ning omalt poolt mõjutada ringi tegevust.

Huvitegevuses osalevad õpilased saavad esineda oma koolis ja väljaspool kooli. Võetakse aktiivselt osa nii valla-, maakonna- kui ka üle-Eestilistest konkurssidest, olümpiaadidest, üritustest ja pidudest. Kunstiloomingut võib näha kevadisel suurel õpilastööde näitusel. Iga viie aasta tagant antakse välja kooli almanahh „Kas mäletad…“. Seal avaldatakse õpilaste kunstilist ja kirjanduslikku loomingut. Traditsiooniliselt toimub tublimatele huvitegevuses osalenud õpilastele igal õppeaastal väljasõit, kus tutvustatakse mõnda uut tegevust/spordiala või on eesmärgiks mõni muu hariv ühine tegevus.

Lisaks on kõikidel õpilastel võimalus osaleda väljapakutavates projektides, väljasõitudel, teatrikülastustel jne. Kooli kutsutakse õppeaasta jooksul esinema kirjanikke, muusikuid, näitlejaid ja teisi põnevaid persoone.

Lagedi Kooli ruumides tegutseb Rae Huvialakooli muusika- ja spordiosakonna ringid (täpsem info http://huvikool.rae.ee/osakonnad).

Lagedi Koolis toimub ka teisi tasulisi ringe: lastejooga (Krista Sink), Taekwando, MTÜ Õhin (täpsem info http://www.huvistuudio.ee/), Judoklubi Mikata, JJ Street, Prodance tantsustuudio ja majandusmängude ring  (täpsem info http://www.mangidestargaks.ee/).

 

RINGITUND JUHENDAJA KLASS AEG OSALEJAID REGISTREERU
Kokandusring Helen Atspool 4. – 8. T 7. – 8. tund 23/24 Registreerimise lingid tegemisel!
Rahvatants Tiina Ojabstein 4. – 5. T 8. tund &  R 7. tund 16/16
Robootika Nils Suhov 2. – 4. K 7. tund 17/12
Tarkade klubi Gunnar Richter 5. – 7. K 7. tund 7/10
Näitering Triinu Sepp 5. – 9. K 7. – 8. tund 8/12
Pallimängud Pille Rask 2. – 3. K 8. tund 13/20
Tarkade klubi Gunnar Richter 6. – 9. K 8. tund 10/10
Moe-ja disainiring Helen Atspool 7. – 9. N 7. – 8. tund 7/10
Programmeerimine Nils Suhov 5. – 9. N 7. – 8. tund 7/10
Solistid Ingrid Juht 1. – 9. R 6. tund 5/10
Malering Aivo Hommik 1. – 4. R 7. tund ?/10
Puutöö Monika Avalaid 4. – 9. R 7. tund 9/12
Puutöö Monika Avalaid 5. – 9. R 8. tund 7/12
Mudilaskoor Ingrid Juht 1. – 5. E & K 6. tund 27/27
Puutöö Monika Avalaid 2. – 4. E 7. tund 13
Näitering Triinu Sepp 2. – 4. T 7. – 8. tund 8/12
Meisterdamine Triinu Sepp 1. – 2. T 6. tund 17/20
Ansambel Ingrid Juht 6. – 9. T & N 7. tund 5/10