Huvitegevus on kooli õpikeskkonna laiendaja ning rikastaja. Huvitegevuse oluline väärtus on õpilaste  huvile vastavate eakohaste tegevuste toetamine, mis võimaldab avastada ja arendada oma andeid ja huvisid, toetada nende väljakujunemist ning eduelamuste kogemist. Huvitegevuses osalemine mõjutab positiivselt õpimotivatsiooni, suurendab grupivaimu ja aitab kaasa õpilaste ettevõtlikuspädevuse kujunemisele –  võimaldades erinevates tegevustes ellu viia oma ideid. Huvitegevus annab võimaluse õpilaste loovuse avaldumiseks, loob suurepärase keskkonna ja tingimused, et lapsel kujuneksid elus edukaks hakkama saamiseks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud.

Peale koolitunde on Lagedi Koolis võimalik lisaks end arendada läbi näite-, tantsu-, muusika-, kunsti-, IT-, spordi- ja erinevate aineringide. Huviringides on meeldiv koos teistega aktiivselt tegutseda, tunda ennast õpikogukonna liikmena ning omalt poolt mõjutada ringi tegevust.

Huvitegevuses osalevad õpilased saavad esineda oma koolis ja väljaspool kooli. Võetakse aktiivselt osa nii valla-, maakonna- kui ka üle-Eestilistest konkurssidest, olümpiaadidest, üritustest ja pidudest. Kunstiloomingut võib näha kevadisel suurel õpilastööde näitusel. Iga viie aasta tagant antakse välja kooli almanahh „Kas mäletad…“. Seal avaldatakse õpilaste kunstilist ja kirjanduslikku loomingut. Traditsiooniliselt toimub tublimatele huvitegevuses osalenud õpilastele igal õppeaastal väljasõit, kus tutvustatakse mõnda uut tegevust/spordiala või on eesmärgiks mõni muu hariv ühine tegevus.

Lisaks on kõikidel õpilastel võimalus osaleda väljapakutavates projektides, väljasõitudel, teatrikülastustel jne. Kooli kutsutakse õppeaasta jooksul esinema kirjanikke, muusikuid, näitlejaid ja teisi põnevaid persoone.

2020/2021 õ.a.-l toimub huviringidesse registreerumine läbi ARNO keskkonna (7.09.-11.09.2020). Huviringe puudutav info on samuti üleval ARNO keskkonnas – ringide juhendajad, ringide toimumisajad (mis võivad veel natuke muutuda, aga üldjoontes peaksid jääma nii), ringide kestvused, tegevuse lühikirjeldused jmt.

REGISTREERIMISE PROTSESS: Sisenege ARNO keskkonda – valige “Minu lapsed” – huviringi taotlus. Järgmisena avaneb Teie lapse vanusele vastavate huviringide täielik nimekiri ning Teid huvitavale huviringile peale klikkides avaneb ka ringiga seonduv detailsem info.

ARNO KESKKONNA AVALEHT ON LEITAV KA SIIT!

Huviringide tegevus algab 21.09.2020, lõppeb 28.05.2021.

Lagedi Kooli ruumides tegutseb Rae Huvialakooli muusika- ja spordiosakonna ringid (täpsem info http://huvikool.rae.ee/osakonnad).

Lagedi Koolis toimub ka teisi tasulisi ringe:  Taekwondo, MTÜ Õhin (täpsem info http://www.huvistuudio.ee/), Judoklubi Mikata, JJ Street ja Prodance tantsustuudio.

ALLOLEV TABEL ON 2019/2020 õ.a. HUVIRINGIDE KOHTA.
2020/2021 õ.a. huviringide tabel leitav siin lehel augustis 2020. 

RINGITUND JUHENDAJA KLASS AEG OSALEJAID REGISTREERU
Kokandus Helen Atspool ja Tiina Janson 5. – 9. K 14.20-15.50 max 12×2 Läbi ARNO
Rahvatants Tiina Ojabstein 5. – 6. K 14.20-15.50   Õpetaja juures
Robootika I ja II Nils Suhov 1. – 4. E 13.25-14.10 (I)

 

T 14.20-15.05 (II)

max 2×17 Läbi ARNO
Tarkade klubi Gunnar Richter 1. – 4. K 15.00-15.45 max 20 Läbi ARNO
Näitering Mariin Virolainen 5. – 9. E 15.15-16.45 KATSED! Läbi ARNO
Pallimängud Pille Rask 1. – 2. N  14.20-15.05 max 20 Läbi ARNO
Tarkade klubi Gunnar Richter 5. – 9. K 15.45-16.30 max 20 Läbi ARNO
Moe-ja disainiring Helen Atspool 5. – 9. N 14.20-15.50 max 15 Läbi ARNO
Programmeerimine Nils Suhov 7. – 9. N 15.15-16.00 max 16 Läbi ARNO
Solistid Ingrid Juht 1. – 9. N 14.20-15.05 max 5 Läbi ARNO
Malering Aivo Hommik 1. – 9. R 14.20-15.50

min 15 

max 25

Läbi ARNO
Puutöö Monika Avalaid 4. – 9. R 15.15-16.45 max 12 Läbi ARNO
Peotants Eve Aunver 5. – 9. E 16.00-16.45   Läbi ARNO
Mudilaskoor Ingrid Juht 1. – 5.

E 14.20-15.05

K 14.20-15.05

max 35 Läbi ARNO
Animatsioon

Aappo Jämsä

5.-6. E 14.20-15.05 max 16 Läbi ARNO
Näitering Mariin Virolainen 2. – 4. R 13.25-14.55 KATSED! Läbi ARNO
Meisterdamine Tiina Janson 1. – 2. N 14.20-15.50 max 20 Läbi ARNO
Looduse ainering Pille Türner 6. – 7. N 14.20-15.05   Õpetaja juures
Ajaloo ainering Sirje Piho 5. – 9. T 14.20-15.50   Õpetaja juures
Spordiring Andero Põllu 5. – 9. T 16.10-16.55 max 30 Läbi ARNO
Võrkpall Pille Rask 5. – 9.  E 15.15-16.00

min 10

max 30

Läbi ARNO
Pallimängud  Pille Rask 3. – 4.  K 13.25.14.10 max 20 Läbi ARNO