Huvitegevus on kooli õpikeskkonna laiendaja ning rikastaja. Huvitegevuse oluline väärtus on õpilaste  huvile vastavate eakohaste tegevuste toetamine, mis võimaldab avastada ja arendada oma andeid ja huvisid, toetada nende väljakujunemist ning eduelamuste kogemist. Huvitegevuses osalemine mõjutab positiivselt õpimotivatsiooni, suurendab grupivaimu ja aitab kaasa õpilaste ettevõtlikuspädevuse kujunemisele –  võimaldades erinevates tegevustes ellu viia oma ideid. Huvitegevus annab võimaluse õpilaste loovuse avaldumiseks, loob suurepärase keskkonna ja tingimused, et lapsel kujuneksid elus edukaks hakkama saamiseks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud.

Peale koolitunde on Lagedi Koolis võimalik lisaks end arendada läbi näite-, tantsu-, muusika-, kunsti-, IT-, spordi- ja erinevate aineringide. Huviringides on meeldiv koos teistega aktiivselt tegutseda, tunda ennast õpikogukonna liikmena ning omalt poolt mõjutada ringi tegevust.

Huvitegevuses osalevad õpilased saavad esineda oma koolis ja väljaspool kooli. Võetakse aktiivselt osa nii valla-, maakonna- kui ka üle-Eestilistest konkurssidest, olümpiaadidest, üritustest ja pidudest. Kunstiloomingut võib näha kevadisel suurel õpilastööde näitusel. Iga viie aasta tagant antakse välja kooli almanahh „Kas mäletad…“. Seal avaldatakse õpilaste kunstilist ja kirjanduslikku loomingut. 

Lisaks on kõikidel õpilastel võimalus osaleda väljapakutavates projektides, väljasõitudel, teatrikülastustel jne. Kooli kutsutakse õppeaasta jooksul esinema kirjanikke, muusikuid, näitlejaid ja teisi põnevaid persoone.

2020/2021 õ.a.-l toimub huviringidesse registreerumine läbi ARNO keskkonna (7.09.-11.09.2020). Huviringe puudutav info on samuti üleval ARNO keskkonnas – ringide juhendajad, ringide toimumisajad, ringide kestvused, tegevuse lühikirjeldused jmt.

REGISTREERIMISE PROTSESS: Sisenege ARNO keskkonda – valige “Minu lapsed” – huviringi taotlus. Järgmisena avaneb Teie lapse vanusele vastavate huviringide täielik nimekiri ning Teid huvitavale huviringile peale klikkides avaneb ka ringiga seonduv detailsem info.

ARNO KESKKONNA AVALEHT ON LEITAV KA SIIT!

Huviringide tegevus algab 21.09.2020, lõppeb 21.05.2021.

Lagedi Kooli ruumides tegutseb Rae Huvialakooli muusika- ja spordiosakonna ringid (täpsem info http://huvikool.rae.ee/osakonnad).

Lagedi Koolis toimub ka teisi tasulisi ringe:  Taekwondo, MTÜ Õhin (täpsem info http://www.huvistuudio.ee/), Judoklubi Mikata, JJ Street ja Prodance tantsustuudio.

RINGITUND JUHENDAJA KLASS AEG OSALEJAID REGISTREERU
Kokandus Mariin Virolainen 5. – 9. K 15.15-16.45 max 12 Läbi ARNO
Rahvatants Tiina Ojabstein 6. – 7.

E 14.25-15.25
N 14.25-15.40

max 20 Õpetaja juures

Robootika/
programmeerimine I

Nils Suhov 1. – 4. E 13.30-14.15 max 18 Läbi ARNO
Tarkade klubi jr Gunnar Richter 1. – 3. T 13.30-14.15 max 20 Läbi ARNO
Näitering Mariin Virolainen 5. – 9. E 15.30-17.00 max 15 Läbi ARNO
Kunstiring Tiina Janson 5. – 9. N 15.20-16.50 max 20 Läbi ARNO
Tarkade klubi sr Gunnar Richter 5. – 7. T 14.25-15.10 max 20 Läbi ARNO
Moe-ja disainiring Helen Atspool 5. – 9. T 15.15-16.45 max 15 Läbi ARNO
IT-õpilaste ring Nils Suhov 3. – 9. K 15.15-16.00
R 14.25-15.10
max 40 Läbi ARNO
Solistid Ingrid Juht 1. – 9. R 13.30-14.15 max 10 Läbi ARNO
Mõttemängud Aivo Hommik 1. – 5.

R 12.30-13.15 (1.-3. kl)

R 13.30-14.15 (1.-5. kl)

min 15 

max 25

Läbi ARNO
Puutööring Monika Avalaid 4. – 9. E 14.25-15.55 max 12 Läbi ARNO

Rühmvõimlemine

Pille Alonov 1. – 3. E 13.30-14.15
K 14.25-15.10
max 20 Läbi ARNO
Mudilaskoor Ingrid Juht 1. – 5.

T 14.25-15.10
N 14.25-15.10

max 35 Läbi ARNO

Robootika/
programmeerimine II

Nils Suhov 1. – 4. R 13.30-14.15 max 18 Läbi ARNO
Näitering Mariin Virolainen 1. – 4. R 14.25-15.10 max 15 Läbi ARNO
Meisterdamine Tiina Janson 1. – 2. N 13.30-14.15 max 25 Läbi ARNO
Keelering Selgub 1. – 4. Selgub  ~ Õpetaja juures
Ajaloo ainering Sirje Piho 5. – 9. Kokkuleppel ~ Õpetaja juures
Spordiring Andero Põllu 5. – 9. T 16.05-16.50 max 30 Läbi ARNO
Pallimängud Pille Rask 1. – 2. E 14.25-15.10

max 20

Läbi ARNO
Pallimängud  Pille Rask 3. – 4.  N 13.30-14.15 max 20 Läbi ARNO