Eelkool toimub 2016/2017 õppeaastal 28. september 2016 – 17. mai 2017.

Eelkooli astumiseks vajalikud dokumendid:

 • avaldus (avalduse vorm olemas kodulehel)
 • vanema isikut tõendava dokumendi koopia (saab teha koolis)
 • lapse sünnitunnistuse koopia (saab teha koolis)

Vormikohane avaldus lapse osalemiseks eelkooli töös esitada 20. septembriks 2016 paberkandjal kooli sekretärile või elektrooniliselt digiallkirjastatult e-posti aadressile sekretar(at)lagedi.edu.ee

Laekunud taotlustest lähtuvalt komplekteeritakse 20 õpilasega eelkooli rühm.

Eelkooli võetakse eelisjärjekorras Rae vallas elavad lapsed, kellel ei ole lasteaiakohta.

Eelkooli rühmatunni osalustasuks 2016/2017 õppeaastal on 240 eurot. Vastavalt esitatud taotlusele koostab Rae valla rahandusamet lapsevanemale arve. Arve esitatakse iga kahe kuu tagant avalduses märgitud e-maili aadressile.

Eelkooli tasust on vabastatud kodused lapsed ehk lapsed, kellel ei ole lasteaiakohta.

Õppetöö toimub üks kord nädalas ja esimene õppetöö päev on sel aastal 28. september.

Õppetöö eelkoolis toimub üks kord nädalas, kolmapäeviti kell 15.00-17.00.

 • 15.00 – 15.10 tervitusring
 • 15.10 – 15.40 keel ja kõne
 • 15.40 – 15.55 liikumine/muusika
 • 15.55 – 16.05 paus
 • 16.05 – 16.40 matemaatika
 • 16.40 – 17.00 meisterdamine

Õppetundides toimub lõimitud tegevus, mille käigus tegeldakse koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas esitatud valdkondadega: mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, muusika, liikumine. Õppetöö on mõeldud eelkõige lastele, kes ei saa kooliks ettevalmistust koolieelses lasteasutuses.

Eelkooli tulles on lapsel vaja kaasa võtta järgmised töövahendid:

 • harilik pliiats
 • teritaja (kogujaga)
 • joonlaud (lühike)
 • värvilised pliiatsid
 • käärid
 • liimipulk
 • pinal töövahendite hoidmiseks

 

Rae vallavalitsuse korraldus – Eelkooli osalustasu kehtestamine 2016/2017 õa