Erasmus + KA 1 2017/2018 õa

Projekti pealkiri LAGEDI KOOLI ÕPETAJATE ÕPIRÄNNE
Projekti eesmärk Võõrkeeleõpetajate keelepädevuse tõstmine, välisprojektide käivitamine.
Projekti aeg/kestvus 01.06.2017 – 31.05.2018
Kaasatud õpetajad Svetlana Soosalu, Natalja lavrova
Koolitused 21st Century Skills (Norwich, Suurbritannia)

EFL Methodology in Practice Modul 1 (Bournemouth, Suurbritannia)

Lisainfo Antud projekt on Lagedi Koolis pilootprojekt. 2017.aastal esitasime esmakordselt taotluse Erasmus+ KA1 õpirände projektide taotlusvooru ning saime positiivse otsuse.

Projekti olid kaasatud kaks inglise keele õpetajat kes käisid täiendkoolitusel Inglismaal. Õpiränded toimusid augustis (2017 a).

Läbi antud projekti kaasatud inimeste on soov arendada üleüldisi teadmisi ja oskusi, laiendada õpetajate silmaringi jagades kogetut läbi sisekoolituste ülekooliliselt. Õpirändel omandatavad pädevused ja kogemused aitavad kaasa õpikvaliteedi tõstmisele. Õpetajatel on võimalus tutvuda erinevate Euroopa koolide kolleegidega, jagada kogemusi, luua suhteid alustamaks rahvusvahelist koostööd.

 

Loe kokkuvõtet Lagedi Kooli õpirändest 2017/2018 õppeaastal