Rajaleidja kärjäärinõustamine – Lagedi Kool Rajaleidja kärjäärinõustamine – Lagedi Kool

Rajaleidja kärjäärinõustamine

06-02-2018 09:15 - 14:10

Karjäärinõustamine 9. klassile – “Kooli kandideerimine” – individuaalne läbimäng.