Lagedi Koolis algasid sügisel Teadliku Muutuse Kunsti kursused 6. klassi õpilastele ja õpetajatele.

Projektis osaleb kolm Harjumaa kooli: Lagedi, Kostivere ja Viimsi ning läbiviijad on Lilleoru MTÜ ja Tuleviku Hariduse SA.

Projekti ootused ja mõju: õpilaste ja õpetajate igapäevaste tegevustega paremini hakkama saamine; tulemuslikkuse tõstmine; ettetulevate olukordade parem lahendamine; oskavad juhtida oma tähelepanu ja hoida seda valitud teemal; paremini kasutada oma keskendumisvõimet; märgata emotsioone ja nende mõju igapäevaelule ning käitumisele; tulla paremini toime igapäevaselt esile kerkivate keeruliste olukordadega; pingelistes situatsioonides ise negatiivseid emotsioone vabastada, mis võimaldab vältida konfliktide eskaleerumist; ära tunda kahjulikke mõttemustreid ja neid kõrvale jätta.

Kuuenda klassi õpilaste kursus toimub kord nädalas kaheksa nädala jooksul, õpetajate kursus kestab kaks päeva ja lisandub mentorlus eelkohtumiste ning uusi oskusi kinnistavate järeltegevustena.

Lisaks praktilisele kursusele viiakse läbi koostöös Tallinna Ülikooli õppejõududega haridusprogrammi mõju uurimine.

Projekti toetab läbi Leader-programmi Euroopa Maaelu Arengufond.

Loe lisaks: tmkkooli.ee