Lagedi Koolil on oma koolivorm. Info koolivormi soetamise kohta leiate meie kooli kodulehelt: https://www.lagedi.edu.ee/koolivorm/

  • Koolimütsi ja –vormi eest tuleb tasuda vanemal.
  • Õpilaspäeviku saab 1. klassi õpilane kooli poolt kingituseks.
  • 1. klassis vajaminevate õppevahendite info: 1. klassis vajaminevad õppevahendid

Augusti teisel poolel toimub 1. klassi astuvate laste vanematele infotund, kus tutvustame kooli õppetöö korraldust, tugiteenuste võimalusi, pikapäeva rühma ja huvitegevusega seonduvat. Teade infotunni täpse toimumiskuupäeva ja kellaaja osas on leitav augusti teisel poolel kooli kodulehel.