Info õppetöö korraldusest alates 16.03.2020

Seoses koroonaviiruse levikuga ning vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ja kooli pidaja ettekirjutusele on Lagedi Kool suletud alates esmaspäevast 16.03.2020. Õppetöö jätkub sel ajaperioodil koduõppe/e-õppe vormis.

• Peamiseks suhtluskeskkonnaks kooli ja kodu vahel on Stuudium.
• Esmaseks kontaktisikuks on lapse klassijuhataja.
• Kehtima jääb senine tunniplaan, mille alusel õpetaja sama päeva hommikuks sisestab teabe õppetöö osas Stuudiumisse ainetundide alla (arvuti vaates: vasakpoolne tulp Stuudiumi esilehel; äppi kasutades leiate info Tunnid alt). Kodutöö alla lisatakse ülesanded, mis tuleb esitada õpetajale märgitud tähtajaks.
• Klassiõpetaja (1.-4. klass) ja aineõpetaja annab õpilastele Stuudiumi kaudu teada, kuidas ja millistel aegadel toimub suhtlus õpilaste ja õpetaja vahel ning millisel viisil toimub õppetöö hindamine.
• Õppetöös osalemiseks vajab õpilane laua- või sülearvutit, tahvelarvutit või nutitelefoni ning internetiühendust. Kui kellelgi ei ole ühegi nimetatud vahendi kasutamise võimalust ja/või puudub internet, siis sellest tuleb esimesel võimalusel teada anda oma klassijuhatajale.
• Palume meeles pidada, et koduõpe tähendab õpetajate antud ülesannete kodus lahendamist lähtuvalt tunniplaanist.
• Haridus- ja Teadusministeerium rõhutab, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palub õppuritel viibida kodus. Lapsevanemad, jälgige, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.
• Lapsel võib olla alguses keeruline iseseisvalt juhtida ja planeerida oma aega ning iseseisvalt õpetajate antud ülesandeid täita. Sellest lähtuvalt on lapsevanemal tähtis roll last toetada õppimise korraldamisel kodustes tingimustes.

Lapse abistamisel või motiveerimisel õppetöös saate nõu pidada ka meie tugimeeskonna liikmetega:
Viivika Ojalill – eripedagoog
Tiina Ojabstein – logoppeed
Kersti Kärner – õpiabiõpetaja
Pilvi Leemets – õpiabiõpetaja
Urve Kaur – psühholoog
Pille Alonov – sotsiaaledagoog
Merilin Uder – sotsiaalpedagoog

Muudes küsimustes saate pöörduda:
Direktor
Imbi Orav
Mob. 55539050
Stuudium
E-post: direktor(at)lagedi.edu.ee

Kooli õppejuht
Merilyn Saarkoppel
Stuudium
E-post: oppejuht(at)lagedi.edu.ee

Tehnilistes ja õppekeskkondade kasutamise küsimustes IT-juht
Nils Suhov
Tel. 59812727
Stuudium
E-post: itjuht(at)lagedi.edu.ee