Infotund ja koolitus Lagedi Kooli 1. klassi astuvate laste vanematele

Lp lapsevanemad!

Kutsume Teid Lagedi Kooli 1. klassi astuvate laste vanematele mõeldud infotunnile 27. mail 2019 kell 17.00.

Teemad, millest räägime:

  • vanemate poolt esitatavad andmed ja dokumendid ARNOS
  • õpilaspilet ja pilt
  • õppekava, kodukord jm kooli dokumendid ning taotlused
  • koolivorm ja koolimüts
  • Stuudium
  • 1. klassi õpilase päevaplaan
  • pikapäevarühm
  • huviringid koolis

Infotunnile järgneb Unekooli koolitus „KOOLILAPSE UNI JA SELLE MÕJU LAPSE NING PERE TOIMETULEKULE“. Täpsema info koolituse kohta leiate meie kooli kodulehelt.

Ootame Teie aktiivset osavõttu nii infotunnist kui koolitusest!