Inglise ja vene keele ainepäev

Teisipäeval 7. märtsil toimus Lagedi koolis inglise keele päev. Selle päeva raames toimusid mitmed ühisüritused 2.-9. klassi õpilastele, samuti korraldati ainetunnis klassisiseseid võistlusi.

4. klassi õpilased koostasid inglise keele päevaks infolehed erinevate inglise keelt kõnelevate riikide kohta. Infolehed valmisid individuaalse tööna ja olid seotud kolme õppeainega – inglise keel, eesti keel ja arvutiõpetus. Lehtedel oleva info põhjal toimus 2.-4. klassi õpilastele viktoriin internetikeskkonnas Kahoot. Tundides tutvustas õpetaja viktoriini toimumise korraldust ning õpilastel oli võimalus tutvuda 4. klassi õpilaste poolt koostatud infomaterjaliga. Viktoriin toimus 4-5 liikmeliste võistkondadena ning sellest said osa võtta kõik soovijad.

Ainetunni ajal mängisid 5.-6. klassi õpilased otsingumängu, mille teemaks oli Suurbritannia. Õpilased pidid leidma Inglisemaaga seotud küsimustele vastused kasutades selleks tahvelarvuteid.

7.-9. klassidele toimus inglise keele päeval kuldvillaku mäng. Klassid olid jagatud kuueliikmelisteks võistkondadeks. Küsimused jagunesid erinevate teemade kaupa, iga teema all vastavalt küsimuse keerukusele punktisumma. Teemasid said võistkonnad kordamööda valida. Punktisummad liideti hiljem kokku, mille põhjal selgus võitja võistkond.

Neljapäeval, 9. märtsil toimus koolis vene keele ainepäev. Vahetundide ajal oli võimalik vaadata venekeelseid multifilme. 7. -9. klassile oli ettevalmistatud viktoriin, millest võtsid osa ka kõigi kolme klassi klassijuhatajad. Toimus ilukirja ja ristsõnalahendamise võistlused 5.-6. klassi õpilastele. 6.-9. klassi õpilastel käis külas laulja Elina Gerodes, kes esitas venekeelseid laule Eesti kirjanike loomingust. Kontsert kandis pealkirja “Helisild”.

Täname inglise keele õpetajaid Svetlana Soosalu ja Natalja Lavrovat  ning vene keele õpetajat Silvi Paramonovat põnevate võõrkeelepäevade korraldamisel.

Täname 8. klassi õpilasi: Annit, Ursulat, Rane-Liisi, Randot, Kris Ilmarit, Christiine-Eliisi, Victoria-Loreeni vene keele päeva läbiviimisel kaasaaitamast.