Isadepäeva nädala sportlik orienteerumise juhend

Sportliku orienteerumise aeg: 8.-14.11.2021 

ORIENTEERUMISE JUHEND

Rada on võimalik läbida endale sobival ajal, seejuures ei pea rada läbima täies ulatuses ühekorraga, võib vahepeal pooleli jätta ning jätkata muul endale sobival ajal etteantud ajavahemikus.

Orienteerumine algab Actionbound äpp-i tõmbamisega (saadaval Google Plays ja App Store’s). Pärast äpp-i tõmbamist, tuleb skänneerida plakatil olevat QR-koodi, see viib mänguni. 
 

Rajal on 12 punkti, raja kogupikkus on umbes 4 km, läbitavates punktides on kokku 16 küsimust ning üks foto ülessanne. Iga läbitud punkt ning iga õigesti vastatud küsimus annab 1 punkti, kokku on maksimaalselt võimalik saada 25 punkti. 

Raja läbimisel järgime ausa mängu põhimõtet! Rada tuleb läbida jalgsi, jalgratastega, tõukeratastega, rula vmt sõiduvahendiga, mis ei liigu mootori või elektri jõul. 

NB! Punktiarvestust peavad võistluse lõppedes korraldajad.