Isadepäeva nädala sportlik orienteerumise juhend

Sportliku orienteerumise aeg: 6.-13.11.2020 

ORIENTEERUMISE JUHEND

Rada on võimalik läbida endale sobival ajal, seejuures ei pea rada läbima täies ulatuses ühekorraga, võib vahepeal pooleli jätta ning jätkata muul endale sobival ajal etteantud ajavahemikus.

Orienteerumine algab LoQuiz äpp-i tõmbamisega (saadaval Google Plays ja App Store’s). Pärast äpp-i tõmbamist, tuleb skänneerida plakatil olevat QR-koodi, see viib mänguni. 

Mängu avanemisel avaneb ka ülevaatlik kaart, kus on märgitud kõik punktid, alustada võib endale sobivaimast punktist. 

Rajal on 12 punkti, raja kogupikkus on 13km, läbitavates punktides on kokku 20 küsimust. Iga läbitud punkt ning iga õigesti vastatud küsimus annab 1 punkti, kokku on maksimaalselt võimalik saada 32 punkti. 

Et orienteerumisel osalemine auhinalisse arvestusse läheks, tuleb läbida minimaalselt 6 punkti ja vastata punktides olevatele küsimustele!

Raja läbimisel järgime ausa mängu põhimõtet! Rada tuleb läbida jalgsi, jalgratastega, tõukeratastega, rula vmt sõiduvahendiga, mis ei liigu mootori või elektri jõul. 

NB! Punktiarvestust peavad võistluse lõppedes korraldajad. Osalejad näevad rada läbides ainult õigesti/valesti vastatud küsimuste eest saadud punkte.