Kes siis kala ei söö

Lagedi koolinoored said kalatarkust.

Lagedi kooli teismelised uurisid eile uimeliste välist ja sisemist ilu. Lähivaatlust tehes arutleti, kuidas kalad hingavad, toituvad ja talve üle elavad; vaadeldi uimeliste elutähtsaid organeid; selgitati, kuidas mõõdust kasinamad kalad õnge otsast säästvalt vabastada.

Lähemaks uurimiseks tutvuti sedakorda 14 meie vetes elutseva liigiga: ära määrati elusuuruses ahven, haug, tuulehaug, koha, räim, kilu, latikas, roosärg, võõrliik ümarmudilgi. Hõlpsamalt viidi liigi ja nimetusega kokku kolm esimest.

Tunnid toimusid kakskeelsena: eriti just vene emakeelega noormeestel jagus muljeid ühistest kalalkäikudest isa, onu või vanaisaga, kalade määramiselgi oldi krapsakamad.

Noortel kalaentusiastidel juhendaja Jüri Tensonile ja assistent Tiina Mõttusele küsimusi jagus, küllap said kalahuvi ja -teadmisedki süvendatud.

Pildistas Lagedi Kooli õpetaja Maris Malva.

Teabekeskus tänab juhendajaid ja Lagedi Kooli peret vahva koostegemise eest. Kalatundide toimumist toetati Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava vahendistest.