Kooli info 07.-22.12.2020

07.-11.12
07.-11.12 – Koolimaja kaunistamine. 
10.12 
9. klassi karjäärinõustamine – individuaalne vestlus, huvide ja võimete analüüs. 8.30-14.15.
Õppekäik Rakvere Linnusesse ja laululavale, 4.A klass. Buss väljub kooli juurest kell 08.30.
11.12 – Õppekäik Rakvere Linnusesse ja laululavale, 5. klass. Buss väljub kooli juurest kell 12.15.
14.-22.12
Tulenevalt valitsuse 09.12.2020 otsusest on kool on distantsõppel 14.-22.12.2020