Kooli info 11.-22.11.2019

11.-15.11.2019
12.-14.11 – Nutiviktoriin.
13.11 – Rahatarkuse tund 9. klassile, ajalooklassis kell 12.30-13.15. Tunni viib läbi Anneli Laos.
14.11
Töötukassa karjäärinõustamine – Valikud peale põhikooli, 9. klass, kell 11.25-12.10, toimub vene keele klassis.
Kogu kooli ühistantsimine võimlas (proov), juhendab Eghert-Sören Nõmm, kell 12.30-13.15.
15.11
Kogu kooli ühistantsimise filmimine staadionil. Staadionile koguneminekell 10.00-10.10, filmimine 10.20-11.05.
15.-16.11
Rae valla draama- ja loovuslaager Rae Kultuurikeskuses. Kooli  juurest väljasõit kell 13.15.
18.-22.11.2019
19.11 – I ülekooliline peastarvutamine. 
20.11 – Külalisesineja Külli Rummel projekti Tagasi Kooli kaudu, osalevad 8.-9. klass, toimub ajalooklassis.
21.11 – Töövarjupäev, osalevad 9. klassi õpilased.