Kooli info 17.-28.09.2018

17.-21.09.2018
18.09 – Algab 3. klassi ujumine.

20.09 – Õppeekskurisoon Tallinna Lennujaama, 6. klass. Buss väljub kooli juurest kell 12.35, tagasi tullakse ühistraspordiga.

24.-28.09.2018
25.09 – Üleriigiline 7. klassi loodusõpetuse tasemetöö.

25.09 – Koolisisene tasemetöö 2. klass eesti keel:

  • 2.B – 1. tund;
  • 2.A – 2. tund.

27.09

  • Spordipäev- teatevõistlused 1.-4. klass – kell 10.15, kogunemine staadionil;
  • Õpilaste kogunemine aulas kell 12.30-12.45;
  • Spordipäev – sportlik maastikumäng 5.-9. klass – kell 12.45, kogunemine staadionil.

28.09 – Rahvusvahelise muusikapäeva tähistamine koolis:

  • 3.-6. klass – kell 9.30 (lasteaia saalis);
  • 1.-2 klass – kell 10.30 (lasteaia saalis);
  • 7.-9. klassil toimuvad tegevused oma muusikatundide ajal.