Kooli info 23.11-11.12.2020

23.-27.11
26.11 – Kodanikupäeva kõnevõistlus, 5.-9. klass. Sellel aastal toimub kõnede kirjutamine, ettekandmine ja parimate välja selgitamine klassiti. Täpsem info eesti keele ja ühiskonnaõpetuse õpetajalt.
30.11-04.12
01.12 – I trimestri hinnete väljapanemine. 
07.-11.12
07.-11.12 – Koolimaja kaunistamine. 
10.12 
9. klassi karjäärinõustamine – individuaalne vestlus, huvide ja võimete analüüs. 8.30-14.15.
Õppekäik Rakvere Linnusesse ja laululavale, 4.A klass.
11.12 – Õppekäik Rakvere Linnusesse ja laululavale, 5. klass.