Kooli info 25.-29.09 ja 02.-06.10

25.-29.09
25.09 – Kooli kogunemine kell 9.15 aulas.

25.09 – Õppereis Tartusse 7. ja 9. klass (Ahhaa Keskus, Tartu tähetorni, muuseumide külastus, Paide vallimäe külastus);. Buss väljub kell 8.00 kooli juurest, tagasi Lagedil umbes kell 21.00.

26.09 – Koolisisene tasemetöö eesti keeles – 2. ja 5. klassile. Koolisisene tasemetöö annab õpilasele ja õpetajale ülevaate eelmistel aastatel omandatust. Koolisisese tasemetöö eesmärk on olla abiks õpetajale õppe korraldamisel edaspidi vastavalt klassi õpilaste tugevatele ja nõrkadele külgedele, samuti anda tagasisidet õpilasele oma teadmiste ja oskuste kohta. Koolisiseseid tasemetöid ei hinnata hindeliselt.

02.-06.10
03.10

·         Muusikapäeva tähistamine kontsertiga  2.-9. klassi õpilastele kell 8.30 aulas. 1. klassidel toimub muusikapäeva tähistamine ainetundide ajal.

·         5. klassi õppekäik Miia-Milla-Manda muuseumi. Buss väljub kooli juurest kell 10.20, tagasi jõutakse umebs kell 12.20.

04.10

·         Koolisisene tasemetöö matemaatikas – 2. ja 5. klassile.

·         6. klassi õpilaste õpioskuste olümpiaad Loo Keskkoolis, kell 11.30-14.30. Osalevad 5 õpilast 6. klassist.

05.10 – Õpetajate päev koolis.